Wojtek Kurek – eai_solo

Wojtek Kurek – eai_solo_postperkusja_krk
March 4 marca 2023
Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie
Krzysztof Penderecki Academy of Music in Krakow
w ramach saminarium “perkusja – post – perkusja”
in frame of “percussion – post – percussion” seminar
organizacja/direction: Aleksander Wnuk
nagranie/recording: Mateusz Wachtarczyk
czas trwania/duration 28:26

wojtek kurek – perkusista, improwizator, miłośnik muzyki elektroakustycznej i preparacji. krowy, żuki, koty, rośliny. czasem czuje się krową, czasem myśli jak kot, niezależnie potrafi rozróżnić charaktery u myszy polnych. fascynacja owadami. w muzyce interesuje go trampolina do innych. koncert zarejestrowano w krakowskiej akademii muzycznej w ramach seminarium ‚perkusja post perkusja’ (zemler/pękala/kurek) zorganizowanego przez aleksandra wnuka (2023). patch, którym preparuje perkusję w czasie rzeczywistym, stworzony został w max/msp, inspirowany jest taśmą. cyfrowe tape loop’y przekształcają dźwięk perkusji przyspieszając go lub spowalniając, wędruje on później przez szereg filtrów (np formanty) i kolejne poziomy loop’ów. wojtek kurek (1988) – improwizator, perkusista, producent, autor instalacji dźwiękowych i muzyki do teatru. związany głównie z eksperymentalną i improwizowaną sceną warszawską i wrocławską. nagrał ok 30 albumów elektroakustycznych i improwizowanych, które wydane były w polsce, niemczech, austrii, usa, portugalii i włoszech. preparuje perkusję głównie w środowisku max/msp. grał na festiwalach takich jak unsound, ad libitum, performensk, avant art, mózg festiwal czy jazz jantar. fascynują go zwierzęta (duże jak krowy i małe jak żuki), w tym zagadnienia związane z ich podmiotowością. www.wojtekkurek.com

wojtek kurek – drummer, improviser, lover of electroacoustic music and preparation. cows, beetles, cats, plants. sometimes he feels like a cow, sometimes he thinks like a cat, he can independently distinguish the characters of field mice. fascination with insects. in music he is interested in a springboard to others. the concert was recorded at the Krakow Academy of Music as part of the ‚perkusja post perkusja’ (zemler/pękala/kurek) seminar organized by aleksandr grandson (2023). patch, with which he prepares drums in real time, was created in max/msp and is inspired by tape. digital tape loops transform the drum sound by speeding it up or slowing it down, then it goes through a series of filters (e.g. formants) and subsequent levels of loops. wojtek kurek (1988) – improviser, drummer, producer, author of sound installations and theater music. associated mainly with the experimental and improvised scene in Warsaw and Wrocław. He recorded about 30 electroacoustic and improvised albums, which were released in Poland, Germany, Austria, USA, Portugal and Italy. prepares drums mainly in the max/msp environment. he played at festivals such as unsound, ad libitum, performensk, avant art, brain festival and jazz jantar. he is fascinated by animals (big as cows and small as beetles), including issues related to their subjectivity. www.wojtekkurek.com