Piotr Peszat – F******-Gran Torso

Piotr Peszat (*1990) Kompozytor i artysta dźwiękowy. Jego działalność artystyczna łączy elementy muzyki instrumentalnej, elektronicznej, multimediów i performansu. Utwory Peszata były prezentowane podczas wielu koncertów i festiwali, min.: Aarhus Jazz Festival, Lucerne Festival, MFMW Warszawska Jesień, Musica Polonica Nova, Darmstadt Ferienkurse Für Neue Musik, Donaueschinger Musiktage, Sacrum Profanum czy Ultraschall Festival. Współpracował z zespołami takimi jak: ensemble MusikFabrik, Klangforum Wien, Ensemble Recherche, Scenatet, Lucerne Festival Academy Orchestra. W latach 2013-15 studiował kompozycję w The Royal Academy of Music w Aarhus pod kierunkiem Simona Steena-Andersena. W latach 2009-2014 studiował w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie Krzysztofa Meyera Po ukończeniu studiów doktoranckich pod kierunkiem Marka Chołoniewskiego w roku 2018 otrzymał stopień doktora sztuki. Habilitację obronił w 2022 roku. F******-Gran Torso (2021) Oprócz działań autonomicznych, tworzy muzykę do spektakli teatralnych i filmów. Pracuje jako asystent w Studio Muzyki Elektroakustycznej Akademii Muzycznej w Krakowie. Klasyczna muzyka współczesna doświadczyła i doświadcza postępującej alienacji w społeczeństwie. Wspomniana diagnoza skłania twórców do działań wykraczających poza schemat akademicki, sięgnięcia do popkultury i narzędzi kojarzonych z muzyką popularną (sampling, remix). Arcydzieła muzyki drugiej połowy XX wieku — w tym wypadku kwartet smyczkowy „Gran Torso” Helmuta Lachenmanna — zostaje twórczo zreinterpretowany. Naprzeciw ikonom muzyki XX wieku, staje ich skrajne przeciwieństwo i „zagrożenie”. Możliwe jednak, że jest to jedyna szansa, aby uratować współczesną muzykę klasyczną, aby uświadomić twórców, akademie i odbiorców, że czas wrócić do rzeczywistości. www.piotrpeszat.com

Piotr Peszat (*1990) Composer and sound artist based in Cracow/Poland. His artistic activity combines instrumental and electronic music elements as well as multimedia and performance. Peszat participated in workshops and festivals where his compositions were presented: Lucerne Festival, Ung Nordisk Musik Festival, Darmstadt Ferienkurse Für Neue Musik, and Ultraschall Festival. He collaborated with ensembles such as Ensemble Musik Fabrik, Klangforum Wien, Scenatet Ensemble, Ensemble Modern and Lucerne Festival Academy Orchestra. Peszat graduated with a distinction from the Music Academy in Cracow after composition studies with Krzysztof Meyer (2009-2014) and master studies at The Royal Academy of Music in Aarhus in Simon Steen-Andersen’s and Niels Rønsholdt’s class (2013-13). Peszat holds a Doctor of Musical Arts degree from the Academy of Music in Cracow (2018). He received habilitation in 2022. F******-Gran Torso (2021) In addition to autonomous activities, he creates music for theatre and films. He is an assistant at the Studio of Electroacoustic Music at the Academy of Music in Krakow. Classical contemporary music has experienced (and is experiencing) a progressive alienation in society. This diagnosis prompts the artists to take actions that go beyond the academic schema, to use pop culture and tools associated with popular music like sampling and remix. Masterpieces of the music from the second half of the 20th century – in this case, the string quartet „Gran Torso” by Helmut Lachenmann – are creatively reinterpreted. In front of the icons of 20th-century music, stands their opposition and „threat”. However, maybe it is the only chance to save contemporary classical music, to make artists, academics, and audiences aware that it is time to get back to reality. www.piotrpeszat.com