Informacje / About

Audiomat
Cricoteka
Nadwiślańska 2/4, Kraków

 


Audiomat in Cricoteka (2023 – …)

Audiomat in Halo.Wisła (2022 – 2023)

Audiomat in Cafe Bunkier (2012 – 2020)

Audiomat to urządzenie edukacyjno-promocyjne w postaci szafy vendingowej (takiej, z której kupujemy przekąski, napoje itp.) zawierającej wyłącznie muzykę, wideo i projekty intermedialne. W Audiomacie na płytach CD i DVD znajdują się projekty wybranych artystów związanych z Krakowem, Festiwalem Audio Art, Polskim Stowarzyszeniem Muzyki Elektroakustycznej i Międzynarodowej Konfederacji Muzyki Elektroakustycznej, wytwórnią Audiotong, Instytutem Pejzażu Dźwiękowego, Studiem Muzyki Elektroakustycznej Akademii Muzycznej w Krakowie, kolektywu GrupLab i wielu innych obiegów sztuki niezależnej.

Każda pozycja przygotowana jest w limitowanym nakładzie 10-15 egzemplarzy, a zawartość Audiomatu podlega ciągłej rotacji.

Każdy nośnik opatrzony jest informacją biograficzną oraz zestawem linków, pod którymi odbiorca znajdzie więcej informacji.

Liczymy na to, że przy pomocy Audiomatu uda nam się wzbudzić szersze zainteresowanie niezależnym obiegiem muzyki współczesnej i sztuki dźwiękowej oraz oswoić publiczność z myślą, że twórczość ta może być – wbrew często spotykanemu przekonaniu – powszechna i łatwo dostępna.

Każda płyta kosztuje 5 zł. Wpływ ze sprzedaży pokrywa koszt ich produkcji i wyznacza podstawowy model samofinansowania projektu.

Premiera Audiomatu, na podstawie autorskiej koncepcji Marcina Barskiego, miała miejsce 16 listopada 2012 podczas Festiwalu Audio Art .

Audiomat znajduje się po prawej stronie za wejściem w dolnym korytarzu (poziom -1) w Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA, przy ul. Nadwiślańskiej 2/4 w Krakowie.

Pozycje dostępne i niedostępne można także zamówić emailowo: muzykacentrum1@wp.pl

Audiotong, Audio Art, Audiomat !

————————————————————————————-

Audiomat is a device for education and promotion of new music and media art in a form of vending machine (for snacks, drinks, etc.), but containing only music, video and media projects. On CD and DVD disks selected artists and their projects associated with Krakow, Audio Art Festival, Polish Society for Electroacoustic Music,  International Confederation of Electroacoustic Music, AudioTong label, Institute of Soundscape, Studio for Electroacoustic Music at the Academy of Music in Krakow, GrupLab collective and many other independent art activities are presented.

Each album is released in limited number of 10-15 copies. Thus the repertoire of Audiomat is in constant rotation.

Each disk has a biographical information and links with more information.

We hope that with the help of Audiomat we increase the bigger interest of independent and alternative contemporary music and sound art.

Price of each disk in amount of 5 zloties covers the cost of non-commercial production.

Audiomat, original concept by Marcin Barski, was premiered during the Audio Art Festival in November 16, 2012.

Audiomat is available at CRICOTEKA, the Centre for the Documentation of the Art of Tadeusz Kantor at Nadwiślańska Str. 2/4 in Kraków in a lower corridor (level -1) on the right side after entrance.

Albums can be ordered for shipping by email: muzykacentrum1@wp.pl.

Eat, drink and listen from Audiomat 🙂

Audiotong, Audio Art, Audiomat !!!