Koktajl Elektroniczny 2023

Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie
Krzysztof Penderecki Academy of Music in Kraków
Katedra Kompozycji / Composition Faculty
Studio Muzyki Elektroakustycznej / Studio of Electroacoustic Music
Związek Kompozytorów Polskich, Oddział w Krakowie / Krakow Branch of the Polish Composers’ Union
35. Krakowski Międzynarodowy Festiwal Kompozytorów
35th Krakow International Festival of Composers
MOCAK, Kraków, 20.04.2023
Koktajl elektroniczny / Electronic Coctail
50-lecie SME 50th Anniversary
program
Magdalena Chrostek, Marek Chołoniewski, Bogdan Długosz, Tomasz Lida
Refleksje (Jubilacje okolicznościowe) (1979) na taśmę kwadrofoniczną / for tape quadro; dedykowane Józefowi Patkowskiemu z okazji jego 50-tych urodzin / dedicated to Józef Patkowski in his 50th birthday
Valeriia Datsiuk, Dominika Matusik, Andrzej Ojczenasz, Katarzyna Słabuszewska, Łukasz Tryba
anyway, who cares na obiekty I elektronikę / for objects and electronics (2023) * (MCH)
DeX Ensemble: V.Datsiuk, D.Matusik, A.Ojczenasz, K.Słabuszewska, Ł.Tryba
Weronika Gryboś, Katarzyna Kopyto, Aleksandra Kostucha, Tomasz Kwapisz
Nasza cisza na syntezator, obiekty i live-electronics / for synthesizer, objects and live electronics (2023) * (PP)
Bogusław Schaeffer
Free Form I na zespół / for ensemble (1972) * (MCH)
WME Ensemble: Karol Augustyniak, Jakub Borodziuk, Joanna Dudczak, Arthur Kaufmann Novas, Dawid Kopp, Martyna Kozdraś, Olga Król, Krzysztof Marucha, Maciej Miziołek,  Maciej Ozga, Damian Raźny, Michał Smajdor, Kacper Staniak, Joanna Szymańska
Valeriia Datsiuk
Potrzeba ciszy na głos i 8-kanałowe live electronics / for voice and 8-channel live electronics (2023) * (PP)
John Cage
Fontana Mix na zespół / for ensemble (1958) * (MCH)
PME Ensemble: Rafał Bielski, Franciszek Derkowski, Lin Huo, Yanzhi Li, Binxing Lin, Dominik Maciąg, Artur Małecki, Zuzanna Skibińska,  Jakub Stachula, Ziqi Xun, Karolina Wąż, Zhang Yuning, Ye Yuying, Anna Kateryna Ziabliuk
Maciej Bieniawski
Już nic nie wiem 4-kanałowy audio playback / 4-channel audio playback (2023) * (PP)
Karol Augustyniak
Ruby live-coding & live-electronics (2023)  * (PP)
Łukasz Tryba
Pipe Tune na piszczałkę organową i live electronics / for organ pipe and lice electronics (2023) * (PP)
Maciej Miziołek
Take a break na Ableton Push i kwadrofoniczne live electronics / for Ableton Push and live elevtronics (2023) * (PP)
Andrzej Ojczenasz
Phylakterionizator elektronika na żywo / live electronics (2022) *
Joanna Pottle / Jeremy Wexler
Memoryscapes (2023) video / music
GrupLab
Plejrek 362 (2023) * (MCH)
Marek Chołoniewski, Laurent Estoppey, Leszek Hefi Wiśniowski, Michał Jandura, Piotr Madej, Anka Solecka, Arcadioo Violin (zdalnie z TELEkoncertu No. 1 33:33′ on remote), Anastasiia Vorobiova, Artur Wrona
pod kierunkiem / under supervision:
MCH – Marek Chołoniewski
PP – Piotr Peszat
* premiera światowa / World premiere