Krzysztof Knittel – four seasons

Krzysztof Knittel – pory roku / four seasons 2006 – 2008

LATO / SUMMER, 73’48” (1-24)

JESIEŃ / AUTUMN, 66’02” (1-23)

ZIMA / WINTER, 72’48” (1-23)

WIOSNA / SPRING, 64’03” (1-20)

pory roku (2006-2008) Pomiędzy 2006 a 2008 zrobiłem wiele nagrań dźwięków środowiska w Polsce i zagranicą: w Cimochowiźnie, małej wiosce nad jeziorem Wigry, w Warszawie, w Krynicy Zdroju, w dolinie Zillertal w Austrii oraz na wyspie Rodos. Powstał album pory roku z 4 płytami CD opublikowany przez wydawnictwo Sonosfera. Proces komponowania ograniczyłem się wyłącznie do wyboru wydarzeń dźwiękowych oraz decyzji, co do ich czasu trwania oraz kolejności (montaż). Nagrania na każdej z tych płyt, trwające od 65 do 75 minut, odtwarzane symultanicznie i w sposób ciągły w czterech miejscach sali wystawowej tworzą instalację pór roku. Zostały one zaprezentowane pierwszy raz na festiwalu Elektronischer Frühling w Alte Schmiede w Wiedniu (6.05.2008), następnie na festiwalu re-wizje (Inwazja Sztuki Niezależnej) w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie – twórcy instalacji: Zofia Knittel, Joanna Woźnicka, Joanna Krawczyk (10-13.12.2008), w Galerii Edwarda Hartwiga w Wigrach – tu instalacji towarzyszyła równoległa projekcja moich zdjęć na 4 light-boxach – twórcy instalacji: Zofia Knittel, Agnieszka Tarasiuk, Radosław Krupiński (od 20.12.2008 do 24.02.2009), na międzynarodowej wystawie Inwazja dźwięku w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie (7.04.2009 – 2.08.2009), na 1. Festiwalu Awangardy i Tradycji Muzycznej KODY w Ośrodku Polskiego Radia Lublin (22-23.05.2009), w Narodowym Centrum Sztuki Współczesnej w Moskwie (10.03.2010) z video Jany Aksjonowej, wreszcie na festiwalu Audio-Art w Krakowie, 16-18.11.2010.

Krzysztof Knittel, ur. 1947, pisze utwory orkiestrowe, kameralne, chóralne, opery, tworzy muzykę elektroakustyczną, instalacje dźwiękowe. Jego dyskografia obejmuje ponad 50 płyt. Koncertował w większości krajów europejskich, w Azji, w Ameryce Północnej i Południowej. Uczył na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina i w akademiach muzycznych Łodzi i Krakowa, współpracował ze Studiem Eksperymentalnym Polskiego Radia i z The Center of the Creative and Performing Arts na uniwersytecie stanowym w Buffalo. Był dyrektorem festiwalu Warszawska Jesień, stworzył międzynarodowy festiwal muzyki improwizowanej Ad Libitum, współtworzył szereg zespołów muzyki improwizowanej, m.in. Grupę Kompozytorską KEW, trio CH&K&K, zespoły Pociąg towarowy i Kawalerowie błotni.

książeczka dostępna przez kod QR

four seasons (2006-2008) Between 2006 and 2008 I made many recordings of sounds of environment in Poland and abroad: in Cimochowizna – a small village at the Wigry Lake, in Warsaw, in Krynica Zdroj, in Tux and Zillertal valleys in Austria and at the Rhodes Island. They formed four seasons album with 4 CD records published by the Sonosfera edition. The process of composition was reduced here to the choice of sound events and decisions about their duration and their sequence (montage). Recordings on each of these records, lasting 65 – 75 minutes, played simultaneously and continuously in four places in one exhibit room form four seasons installation. The premiere presentation took place in Vienna at the Elektronischer Frühling Festival in Alte Schmiede (6.05.2008), next ones were done at the re-wizje (Invasion of Independent Art) in the Palace of Culture in Warsaw (12-13.12.2008), in Edward Hartwig Gallery in Wigry (20.12.08 – 24.02.09), at the international exhibition Invasion of sounds in Zacheta National Gallery in Warsaw ((7.04.2009 – 2.08.2009), at the 1st Festival of Vanguard and Musical Tradition KODY in the Polish Radio Center in Lublin (22-23.05.2009), in National Center for Contemporary Arts in Moscow (10.03.2010) – with the video by Jana Axenova, Audio-Art Festival in Kraków, 16-18.11.2010.

Krzysztof Knittel, b. 1947, composes symphonic, chamber and choral works, operas and electro-acoustic music, creates sound installations. His discography covers over 50 albums. He has performed in most European countries, Asia, North and South Americas. He taught at the Fryderyk Chopin Music University and music academies in Łódź and Kraków, he collaborated with the Experimental Studio of Polish Radio and with the Center of the Creative and Performing Arts at State University of New York in Buffalo. He served as director of the Warsaw Autumn festival. Founder of international Ad Libitum festival of improvised music in 2006 and co-founder of several improvised music groups, among others KEW Composers’ Group, trio CH&K&K, ensembles Freight Train and Mud Cavaliers.

booklet available via QR code