Pociąg Towarowy – Day Before

Pociąg Towarowy / Freight Train – Day Before

  1. Koło i Krzyż / Circle & Cross
  2. Instrumentalny / Instrumental
  3. Puszczyk i Kicia / Tawny and Pussy
  4. Are You a Man, Mary?

Piotr Bikont – głos / voice; Marek Chołoniewski – Yamaha CS-15, Krzysztof Knittel – Roland TR-505, Byfacord B1; Marek Nędziński – tenor sax; Jerzy Piaskowski – Fender Piano

Nagranie z próby 23.01.1987, w przeddzień pierwszego historycznego koncertu zespołu w Dziekance w Warszawie. Recording from rehearsal on January 23, 1987, Day Before first historical concert of Freight Train group at Dziekanka in Warsaw.