Edward Sielicki – Preludia multimedialne

Edward Sielicki

Preludia Multimedialne – projekt wideo powstały w 2012 roku. Cykl stanowi 7 miniatur filmowych, o czasie trwania od 1 do 2 minut każda (planowane jest rozszerzenie cyklu) powstałych przy użyciu aplikacji graficznej ArtMatic oraz dźwięku przy użyciu różnych aplikacji dźwiękowych, w tym MetaSynth oraz Logic oraz szeregu plug-inów. Miejscami dźwięk jest synchroniczny z obrazem, czasami nie. Filmy przedstawiają zmienne struktury o różnym charakterze, w większości metamorficzne obrazy, płynne przenikania. Każde z Preludiów ma swoją własną poetykę i stylistykę oraz kolorystykę i przestrzeń.