PatrykZakrocki – a little bit less than that

Patryk Zakrocki
a bit less than that
nagrania terenowe, skrzypce, altówka, oscylator Mooga i filtr
field recordings, violin, viola, moog oscilator and filter
released August 8, 2009 Patryk Zakrocki
Patryk Zakrocki – muzyk, improwizator, kompozytor, artysta dźwiękowy (ur. 1974 r. w Warszawie).
Obecnie gra w duecie SzaZa z gitarzystą Marcinem Olakiem, na skrzypcach lub altówce, oscylatorze i elektrycznej mbirze, zmienia melodyjki w starych pozytywkach i współtworzy dwa wyjątkowe projekty własnego pomysłu: Gabinet Masażu Ucha Wewnętrznego i Kino Dźwięku.
Patryk Zakrocki zajmuje się muzyką kameralną, elektroakustyczną i szeroko pojętym słuchowiskiem. Dyryguje zespołami improwizatorów i sam improwizuje i komponuje. Opublikował 12 albumów płytowych, w tym dwa solowe. Jest autorem muzyki do spektakli teatralnych i filmów fabularnych, animowanych, dokumentalnych, krótkometrażowych i niemych. Wśród tych ostatnich znalazły się etiudy studenckie Romana Polańskiego, filmy eksperymentalnie Themersonów i animacje lalkowe Władysława Starewicza. Autorska ścieżka dźwiękowa napisana do obrazów, poza licznymi pokazami w Europie, była do tej pory prezentowana w Stanach Zjednoczonych, Islandii, Urugwaju, Chinach i Japonii.
Patryk Zakrocki – musician, improviser, composer and sound artist (born in 1974 in Warsaw). Currently plays in SzaZa duo with guitarist Marcin Olak, on violin, viola, oscillator, electric mbira, changes melodies in old music boxes and co-creates two unique personal projects: Internal Ear Massage Cabinet and Sound Cinema.
Patryk Zakrocki composes chamber and electroacoustic music and experimental radio drama. He conducts improvising ensembles, improvises and composes. He released 12 albums, with 2 solo. He writes music for theatre and films, animations, documentary and silent films, among others student studies by Roman Polanski, experimental film by Themersons and puppet animations by Wladyslaw Starewicz. His sound tracks composed for pictures were presented in Europe many times, but also in USA, Iceland, Uruguay, China and Japan.
Kompozycja powstała na bazie nagrań terenowych w porcie w Szczecinie, poszerzonych o oscillatory i instrumenty akustyczne.
The piece is  based on the field recordings I made in the port in Stettin, which are supplemented by the oscilators and acoustic instruments.