Muzyka Centrum 45-lecie

Stowarzyszenie Artystyczne Muzyka Centrum Art Society
CSW Solvay, Kraków, 13.06.2022
Muzyka Centrum
45-lecie / 45th Anniversary
Strefa 622 / Zone 622
wykonawcy / performers
Iliana Alvarado – taniec / dance + Czesław Minkus – trąbka, elektronika / trumpet, electronics
Bożena Boba-Dyga – głos / voice
Marek Chołoniewski – elektronika,, koordynacja / electronics, coordination
Jan Cielecki – klarnet, saksofon altowy / clarinet, alto sax
Renata Guzik – flet / flute + Sławomir Kokosza – fortepian / piano
Leszek Hefi Wiśniowski – flet, saksofon (zdalnie) / flute, sax (on remote)
Paweł Malinowski – kompozycja / music
Mariusz Pędziałek – obój, rożek angielski / oboe, English Horn
Monika Szpyrka – kompozycja / music
program
MCMC22 Maszyna Czasu Muzyki Centrum 22 / Muzyka Centrum Time Machine 22
Hector Fiore, Zbigniew Indyk, Bogusław Schaeffer, Jan Pilch – Le Tombeau – Memory Space
Czesław Czet Minkus – SPH.PUNCTATUS – IV
Iliana Alvarado – choreografia na żywo, ruch baletowy / live choreography, ballet movement
Czesław Czet Minkus – trąbki, elektronika, sampler, projekcje, partytura przestrzenna /
    trumpets, electronics, sampler, video, space score
Kazimierz Pyzik – Sonata na rożek angielski i saksofon / for English Horn and saxophone
Mariusz Pędziałek – rożek angielski / English Horn
Jan Cielecki – saksofon altowy / alto saxophone
Paweł Malinowski – Empty Mall Lofi Serenade fixed media
Michał Gronowicz – Sonata per flauto contrabasso e pianoforte
Renata Guzik – flet kontrabasowy / contrabass flute
Sławomir Kokosza – fortepian / piano
Monika Szpyrka – In Constant Rapid Collisions fixed media
Leszek Hefi Wiśniowski – Nordic Walking na duduku / for duduku
Frederic Rzewski – Les Moutons de Panurge
Marek Chołoniewski – pfte, Jan Cielecki – cl, Renata Guzik – fl, Mariusz Pędziałek – ob
GrupLab – Plejrek 333
Maciej Bieniawski, Bożena Boba-Dyga, Marek Chołoniewski, Arcadioo Violin