Strefa 522

Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie  /
The Krzysztof Penderecki Academy of Music in Kraków – AMKP
Katedra Kompozycji / Composition Faculty
Studio Muzyki Elektroakustycznej / Studio of Electroacoustic Music – SME
Polskie Stowarzyszenie Muzyki Elektroakustycznej / Polish Society of Electroacoustic Music – PSeME
CSW Solvay, Kraków, 13.05.2022
Strefa 522 / Zone 522
program
Włodzimierz Kotoński – Mikrostruktury (1963) na taśmę / for tape SEPR
Michael Selvaggi – Fetid Echoes, Rebirth (2022) *
na klarnet basowy, akordeon, fortepian i elektronikę / for bass clarinet, accordion, piano and electronics
Jeremy Wexler – Meeting halfway (2022) * fixed media
Ostap Manulyak – Transgression (2017) na flet i elektronikę / for flute and electronics
GrupLab – Plejrek 324 *
Sandra Bąk, Maciej Bieniawski, Darek Błaszczak, Marek Chołoniewski, Leszek Hefi Wiśniowski, Michał Jandura,
Jan Kucharski, Artur Lis, Piotr Madej, Wojciech Skowronek
wykonawcy/performers
Dominika Czachor – klarnet basowy / bass clarinet
Jan Kucharski – akordeon / accordion
Leszek Hefi Wiśniowski – flet / flute
Dominika Peszko – fortepian / piano
Michael Selvaggi – elektronika / electronics
GrupLab
* prawykonanie światowe / World Premiere
Michael Selvaggi – laureat nagrody / winner of Residence Prix CIME 2021 – AMKP
Jeremy Wexler – rezydent Fundacji Fulbright resident – AMKP