Bogusław Schaeffer Trio – Kazuan Hatogu

Bogusław Schaeffer – Trio (2008) na klarnet, altówkę i fortepian / for clarinet, viola and piano

w 85-lecie B.Schaeffera (1929 – 2014) / B.Schaeffer 85th Anniversary (1929 – 2014)

wykonawcy / performers:

Trio KAZUAN HATOGU:

  • Anna Gut (klarnet / clarinet)
  • Zuzanna Tobis (altówka / viola)
  • Katarzyna Hajduk (fortepian / piano)

Członkinie zespołu są absolwentkami Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Przygotowanie prof. Maja Nosowska.

Trio (2008) Bogusława Schaeffera miało swoje prawykonanie podczas XII Międzynarodowego Konkursu Współczesnej Muzyki Kameralnej w Krakowie (2008), za które Trio KAZUAN HATOGU otrzymało w swojej kategorii III nagrodę.

Members of trio graduated from Fryderyk Chopin Music University in Warsaw, directed by Prof. Maja Nosowska.

Bogusław Schaeffer Trio (2008) had a first performance during International Competition of Chamber Music Performance in Kraków in 2008 and received III Prize in its category.