Cognitive Entanglement

COGNITIVE ENTANGLMENT
Anna Jędrzejewska – fortepian, elektronika / piano, electronics
Jędrzej Łagodziński – saksofon tenorowy / tenor saxophone

Melodyjne frazy saksofonowe w punktualistycznej strukturze fortepianu totalnego, subtelna elektronika dźwięków nagrań planet NASA, faktura perkusyjna wydobyta za pomocą XX-wiecznych technik wykonawstwa muzyki współczesnej – to elementy improwizacji  Anny Jędrzejewskiej z Jędrzejem Łagodzińskim, dialog języka quasi jazzowego z quasi klasycznym.

Anna Jędrzejewska – kompozytorka, reżyserka i autorka projektów multimedialnych, takich jak instalacja, czy multimedialne widowisko. Jędrzejewska jest jednym z najbardziej synkretycznych polskich artystów. Jej projekty można określić jako sztukę intuicyjną opartą na improwizacji i współczesnych zdobyczach sztuki europejskiej, łączy muzykę, multimedia i elektronikę. Kompozycje Jędrzejewskiej oscyluja wokół improwizacji muzycznej i sztuki eksperymentalnej.

Jędrzej Łagodziński
Saksofonista i kompozytor Jędrzej Łagodziński jest przedstawicielem jednej z najciekawszych polskich scen jazzowych na emigracji – muzyk studiował w kopenhaskim Rytmisk Musikkonservatorium. Wraz ze zagranicznymi i polskimi  muzykami Łagodziński nagrywa entuzjastycznie przyjmowane płyty z zespołami takimi jak LOVE, The Love And Beauty Seekers, HUM, Pimpono Ensemble czy Franciszek Pospieszalski Sextet. W 2015 roku założył wydawnictwo Love & Beauty Music. Łagodziński chętnie łączy swobodną improwizację z długimi formami kompozycyjnymi. Zafascynowany spirytualną odmianą jazzu, ma na koncie mordercze czterogodzinne koncerty na saksofon solo.

COGNITIVE ENTANGLMENT
Anna Jędrzejewska – piano, electronics
Jędrzej Łagodziński – tenor saxophone

melodic saxophone phrases in the punctual structure of a total piano, subtle electronic sounds of NASA planet recordings, percussion texture extracted using 20th-century techniques of contemporary music performance – these are elements of the improvisation of Anna Jędrzejewska with Jędrzej Łagodziński, a dialogue of the quasi-jazz language with the quasi-classical.

Anna Jędrzejewska – composer, pianist, interdisciplinary artist, improviser, director, movie editor, Anna Jędrzejewska has authored and taken part in projects such as installations and multimedia performances in her native country and abroad. She is one of the most versatile Polish artists whose main interest lies in exploration of syncretic modes of expression. In general terms, Anna’s project may be described as intuitive art based on improvisation, in which she combines music, multimedia, and electronics. Contemporary European art is a major source of inspiration for her. Anna’s compositions explore such fields as intuitive improvisation (often combining a vast array of prepared piano techniques with real-time signal processing), collaborative interaction, performative aesthetics.

Saxophonist and composer Jędrzej Łagodziński is a representative of one of the most interesting Polish jazz scenes in exile – the musician studied at the Copenhagen Rytmisk Musikkonservatorium. Together with other polish and international musicians, Łagodziński records enthusiastically received albums with bands such as LOVE, The Love And Beauty Seekers, HUM, Pimpono Ensemble czy Franciszek Pospieszalski Sextet. In 2015 he started a label Love & Beauty Music. Łagodziński willingly combines free improvisation with long compositional forms. Fascinated by the spiritual variety of jazz, he has done murderous four-hour solo saxophone concerts.