TES / TSE

TES / TSE

Product Number 2021/1

Form 1 / Forma 1 (21:24)

Form 2 / Forma 2 (16:36)

Jacaszek – Akai MPC Live, Korg Kaoss III

Max Kohyt – guitar / gitara

Dariusz Mazurowski – analog micro synthesizers, virtual synthesizers, laptop, electronics / mikrosyntezatory analogowe, syntezatory wirtualne, laptop, elektronika

Katarzyna Podpora – acoustic objects, analog micro synthesizer / obiekty akustyczne, mikrosyntezator analogowy

Krzysztof Topolski Arszyn – drum synthesizer / syntezator perkusyjny

Produced by Jacaszek, final edit for release by Dariusz Mazurowski / produkcja: Jacaszek, finalna edycja do publikacji: Dariusz Mazurowski

TES – Tricity Electroacoustic Scene – is an open, informal group of electroacoustic composers & musicians residing in a metropolitan area in northern Poland (consisting of three cities: Gdansk, Gdynia and Sopot). TES was founded in late 2020, with primary goal to promote local artists, organize concerts, join sessions and other events. TES is an open minded, free idea and any creative input is warmly welcome. You can find more here: https://www.facebook.com/3City.Electroacoustic.Scene/

All tracks recorded live on Friday, February 5, 2021 at Jacaszek home studio. No editing, no overdubs, fully improvised, spontaneous joint session initiated without any plans and ideas. Electroacoustic stream of consciousness.

TSE – Trójmiejska Scena Elektroakustyczna – otwarta i nieformalna grupa kompozytorów i muzyków rezydujących w Trójmieście, metropolitalnej aglomeracji miejskiej w północnej Polsce (na którą składają się Gdańsk, Gdynia i Sopot). TSE powołano w końcu 2020 roku, a jej podstawowym celem jest promowanie lokalnych artystów, organizacja koncertów, wspólnych sesji i innych wydarzeń. TSE to inicjatywa otwarta, wolna, a każdy kreatywny wkład jest mile widziany. Więcej informacji: https://www.facebook.com/3City.Electroacoustic.Scene/

Wszystkie utwory nagrano na żywo w domowym studiu Jacaszka, 5 lutego 2021 roku. Bez edycji, nakładek, całkowicie improwizowana i spontaniczna sesja zainicjowana bez jakichkolwiek planów i idei. Elektroakustyczny strumień świadomości.