TES / TSE 2

TES / TSE
Product Number 2021/2

Jacaszek
Kohyt
Mazurowski
Podpora
Topolski

TES – the Tricity Electroacoustic Scene – is an open, informal group of electroacoustic composers & musicians residing in a metropolitan area in northern Poland (consisting of three cities: Gdansk, Gdynia and Sopot). TES was founded in late 2020, with primary goal to promote local artists, organize concerts, joint sessions and other events. TES is an open minded, free idea and any creative input is warmly welcome. You can find more here: https://www.facebook.com/3City.Electroacoustic.Scene/

All tracks recorded live on Friday, June 25, 2021 at Jacaszek home studio. No overdubs, fully improvised, spontaneous joint session initiated without any plans and ideas. Electroacoustic stream of consciousness.

TSE – Trójmiejska Scena Elektroakustyczna – otwarta i nieformalna grupa kompozytorów i muzyków rezydujących w Trójmieście, metropolitalnej aglomeracji miejskiej w północnej Polsce (na którą składają się Gdańsk, Gdynia i Sopot). TSE powołano w końcu 2020 roku, a jej podstawowym celem jest promowanie lokalnych artystów, organizacja koncertów, wspólnych sesji i innych wydarzeń. TSE to inicjatywa otwarta, wolna, a każdy kreatywny wkład jest mile widziany. Więcej informacji: https://www.facebook.com/3City.Electroacoustic.Scene/

Wszystkie utwory nagrano na żywo w domowym studiu Jacaszka, 25 czerwca 2021 roku. Bez nakładek, całkowicie improwizowana i spontaniczna sesja zainicjowana bez jakichkolwiek planów i idei. Elektroakustyczny strumień świadomości.

Form 3 / Forma 3 (30:36)
Form 4 / Forma 4 (22:08)

Jacaszek – Akai MPC Live, Korg Kaoss III
Max Kohyt – electric double bass & electronics / kontrabas elektryczny, elektronika
Dariusz Mazurowski – amplified zither, analog micro synthesizer, virtual synthesizers, laptop, electronics / amplifikowana cytra, mikrosyntezator analogowy, syntezatory wirtualne, laptop, elektronika
Katarzyna Podpora – prepared kalimba, amplified small objects box / kalimba preparowana, amplifikowane pudełko małych obiektów
Krzysztof Topolski Arszyn – hand crank radio, Soma Ether, Figure & WretchUp apps / radio na korbkę, Soma Ether, aplikacje Figure & WretchUp

Recorded by Jacaszek, mixed, produced and mastered by Dariusz Mazurowski / Nagranie: Jacaszek, produkcja, miks i mastering: Dariusz Mazurowski