Study for One Bell Stroke

500-lecie Dzwonu Zygmunt / 500th Anniversary of Sigismund Bell

Polskie Stowarzyszenie Muzyki Elektroakustycznej – PSeME
Polish Society for Electroacoustic Music – PSeME

Konkurs Etiuda na jedno uderzenie w dzwon
dedykowany Włodzimierzowi Kotońskiemu i jego kompozycji
Etiuda na jedno uderzenie w talerz

Competition Study for one bell stroke
dedicated to Wlodzimierz Kotonski and his piece
Study for one cymbal stroke

Nagrody / Prizes
I Nagroda / 1st Prize – Krzysztof Gawlas – Ciprianus Magnus
II Nagroda / 2nd Prize – Michał Janocha – Omaggio a Kotonski
III Nagroda / 3rd Prize – Piotr Madej – Sigi 2021

Wyróżnienia / Awards
Kamil Kosecki – Etiuda na jedno uderzenie w dzwon
Anna Maria Huszcza – SIG mood
Jan Załęcki – Behemklaenge

pozostali Finaliści / other Finalists
Marcin Krzyżanowski – LONELY out off sound
Annette Vande Gorne – haikus: jour de l’An: jour de fete
Wilson Sukorski – SIP Sampa Imaginary
Mateusz Węgrzyn – Zygmuś

Jury: Marek Chołoniewski, Dariusz Mazurowski, Edward Sielicki, Lidia Zielińska

Koncert laureatów konkursu odbył się na wzgórzu Wawelskim w Krakowie 13.07.2021 w ramach obchodów 500-lecia Dzwonu Zygmunt.
Winners Concert of the competition was realised at the bottom of Wawel Castle in Kraków as a part of 500th Anniversary of Sigismund Bell.

1. Krzysztof Gawlas – Ciprianus Magnus 8:34
2. Michał Janocha – Omaggio a Kotonski 8:41
3. Piotr Madej – Sigi 2021 7:13
4. Kamil Kosecki – Etiuda na jedno uderzenie w dzwon
Study for one bell stroke 9:04
5. Anna Maria Huszcza – SIG mood 6:39
6. Jan Załęcki – Behemklänge 8:22
7. Marcin Krzyżanowski – LONELY out off sound 7:12
8. Annette Vande Gorne – haïkus: jour de l’An: jour de fête 5:57
9. Wilson Sukorski – SIP Sampa Imaginary 9:52
10. Mateusz Węgrzyn – Zygmuś 5:40