Resonance CIME

Krzysztof Gawlas – Soundscape 07:29 PSeME

Todor Todoroff – Voices Part II – Distant Voices 11:43 FeBeME

Lidia Zielińska – Just too many words 09:38 PSeME

Loup Mormont – Leviatan 11:58 FeBeME

Alla Zagaykevych – Transparency (Anna Zielińska – skrzypce/violin) 08:58 UAEM

Helene Hedsund – Miskas 08:07 IDKA

Thoman Bjelkeborn – Swingding 09:38 IDKA

Annette Vande Gorne – yapar fiesta, ante II, women chorus: combattimento 10:100 FeBeME

 

CIME / ICEM

Międzynarodowa Konfederacja Muzyki Elektroakustycznej / International Confederation of Electroacoustic Music

Walne Zgromadzenie CIME/ICEM / General Assembly CIME/ICEM

Kraków, 10-13.10.2013