Etiuda na jedno uderzenie w Ziemię

Polskie Stowarzyszenie Muzyki Elektroakustycznej – PSeME
Polish Society for Electroacoustic Music – 2023
Konkurs Etiuda na jedno uderzenie w Ziemię
Competition Study for One Hit to the Earth
Nagrody / Prizes
I Nagroda / 1st Prize – Panayiotis Kokoras – Viper Snake
II Nagroda / 2nd Prize ex aequo – Dorota Błaszczak – Impulse Responses
 – Andrii Barsow – Nature Mort
Wyróżnienia / Awards ex aequo
Francesco Distefano – Vivo nel Suono
Seth Shafer – Shaken to the Core
pozostali Finaliści / other Finalists
Yu Chung Tseng – Last Screaming
 Ian Willock – Directionality
Andrzej Ojczenasz – On the Tarantulas
Andrzej Ojczenasz – Mad Muddy Mood
Aleksandra Chciuk – Voices from our Home
Jury: Alla Zagaykevych, Elżbieta Sikora, Richard Boulanger, 
Krzysztof Gawlas, Piotr Madej
www.pseme.com
Album
Etiuda na jedno uderzenie z Ziemię
Study for One Hit to the Earth
2023
audio/video
1. Panayiotis Kokoras – Viper Snake
2. Dorota Błaszczak – Impulse Responses
3. Andrii Barsow – Nature Mort
4. Francesco Distefano – Vivo nel Suono
5. Seth Shafer – Shaken to the Core
6. Yu Chung Tseng – Last Screaming
7. Ian Willock – Directionality
8. Andrzej Ojczenasz – On the Tarantulas
9. Andrzej Ojczenasz – Mad Muddy Mood
10. Aleksandra Chciuk – Voices from our Home