Audio Art Festival 2013

Audio Art Festival 2013
Enhanced Audio CD

audio
1. Dariusz Mazurowski – Twist and Out 6:41
2. Rafał Iwański – Mutagenocidecadentia 3:57
3. Mike Majkowski / Jamie Drouid – Gegenschein 6:39
4. Germán Toro-Peréz – Inventario 8:27
5. Gero Koenig – Chordeograph 3:39
6. Jürgen Eberhard – Schneckling 8:01
7. Marcin Pączkowski – Study 2012 7:46
8. Hendrik Dingler – Rrumpff tillff toooo? 10:48

video
1. Peter Wiessenthaner – Colored Circles 14:37
2. Jürgen Eberhard – Anal Worms 4:00

text
1. Peter Bogers – Untamed Choir

Audio Art jest eksperymentalną i postmodernistyczną sztuką przełomu wieków. Audio Art to integracja sztuk wizualnych z dźwiękowymi. Audio Art występuje w formie koncertów, performance i instalacji. Audio Art tworzy nową koncepcję źródła dźwięku: obiektu i instrumentu muzycznego w określonej przestrzeni i czasie. Audio Art jest sztuką personalną: kompozytor, konstruktor i wykonawca unifikują cały proces tworzenia i wykonania dzieła. Audio Art używa prostej i zaawansowanej technologii. Festiwal Audio Art prezentuje artystów z całego świata oraz ich premierowe projekty. W ramach festiwalu odbywają się także prezentacje spoza nurtu Audio Art.

Audio Art is an experimental and postmodernist art of the close of XX century and the beginning of the XXI century. Audio Art is an integration of sound and visual art. Presentation of Audio Art appears in form of the concert, performance and installation. Audio Art creates new concept of sound source: as an object and musical instrument in certain space and time. Audio Art is a „one person art”: composer, designer and performer unify the whole process of art creation. Audio Art uses low and high technology. Audio Art Festival presents individual artists from all over the world. Festival also presents other non-audio art events extending the whole image of the art based on sound.

http://audio.art.pl