Alicja Duzel-Bilińska, Grzegorz Biliński – Akropolis (witraż multimedialny)

Alicja Duzel-Bilińska
Grzegorz Biliński
Akropolis

współpraca / cooperation:
Mateusz Bień – dźwięk / audio
Grzegorz Juras – głos / voice
Mariusz Pazdur – realizacja montażu / editing and mastering

Kraków 2007

produkcja / production
Studio Sztuki OkO / Art Lab OkO
email: stud.oko@o2.pl

witraż multimedialny
w 100 rocznicę śmierci Stanisława Wyspiańskiego

premiera wersji 5-ekranowej:
1 stycznia 2008, Muzeum Narodowe w Krakowie

multimedia stained glass
in the 100 years anniversary of Stanislaw Wyspianski

first performance of 5-screen version:
January 1, 2008, National Museum in Krakow