Kazimierz Pyzik – Old/Nuova viola da gamba

Kazimierz Pyzik
viola da gamba: sopranowa, altowa, tenorowa,
basowa, violone, gitara elektryczna / different kinds of
viola da gamba, violone, electric guitar

Tomasz Welanyk
instrumenty perkusyjne / percussion instruments

Karol Nepelski
video

Audio Art Festival
8.11.2006
Galeria Turleja, Kraków

Założeniem projektu jest zderzenie świata muzyki dawnej i poruszanej przez nią problematyki z analogicznymi zjawiskami współczesności. Projekt składa się z utworów programowych dotyczących tematyki najczęściej poruszanej w epoce renesansu i baroku. Artystycznym celem projektu nie jest profanacja muzyki dawnej, lecz ukazanie, jak wiele dziś tracimy, nie mając kontaktu z jej pięknem.

The idea of the project is to juxtapose world of old music and main problems concerning in it with the analogue phenomena in contemporary music. The project consists of pieces of program music concerning topics most often present in Renaissance and Baroque times. The artistic goal of the project lays not in the profaning of old music but in showing how much we lose today while not having contacts with its beauty.

program:

A. Forqueray – Le Carillon de Passy
M. Marais – Cloches ou Carillon
Francesco da Milano – Ricercar
L. Caix d’Hervelois – La Guitare
M. Marais – La Guitare
M. Marais – La Reveuse
T. Hume – My mistresse hath a pritty thing
– She loves it well
– Hit it in the middle
– Tickell, tickell
– I am falling
– Touch me lightly
– Tickle me quickly
M. Marais – La simplicité paysanne
Anonim – Lancashire pipes
– Pigges of Rumsey
M. Marais – Le voix humaines
M. Marais – Le Tableau d‘Operation de la
Taille
M. Marais – Les Relevailles
A. Virgiliano – Ricercar
Anonim z tabulatury F-Pn Res1111 – A Song
K. Pyzik – Mr Pyzik Gentleman
K. Pyzik – My New Umbrella
T. Hume – A Souldiers March
T. Hume – A Souldiers Song
T. Hume – A Souldiers Resolution

Kazimierz Pyzik (ur. 1955) studiował grę na kontrabasie, teorię muzyki oraz kompozycję w Akademii Muzycznej w Krakowie, a także grę na violi da gamba w Meistersinger Konserwatorium w Norymberdze i w Koninklijk Conservatorium w Brukseli (W. Kuijken). Swoją działalność koncertową dzieli na dwie grupy. Na różnych odmianach viol da gamba wykonuje głównie muzykę baroku i renesansu, występując z recitalami solowymi oraz z zespołami, między innymi Fiori Musicali i Camerata Cracovia. Założył też Consort Viol da Gamba. Jest członkiem Viola da Gamba Society of Great Britain. Na instrumentach współczesnych (wiolonczela, kontrabas) wykonuje głównie muzykę XX wieku. Jest członkiem Stowarzyszenia Artystycznego Muzyka Centrum, współpracował z zespołem MW2, Kwartetem Olgi Szwajgier, występuje także z recitalami solowymi. Na początku swej działalności koncertowej był członkiem orkiestry kameralnej Capella Cracoviensis oraz Krakowskiego Kwartetu Obojowego. Koncertował niemal we wszystkich krajach Europy i Stanach Zjednoczonych. Jest autorem ok. 200 kompozycji, w tym 3-częściowego Oratorium Qumrańskiego. Ma na swoim koncie wiele prawykonań światowych, nagrania radiowe, telewizyjne i płytowe. Jako kompozytor nawiązuje zarówno do form klasycznych i do porządku tonalnego realizowanego poprzez specjalnie konstruowane systemy harmoniczne, jak i do form eksperymentalnych z elementami poza muzycznymi. Kazimierz Pyzik jest laureatem krajowych konkursów kompozytorskich (m. in. Konkursu im. Artura Malawskiego). Jego utwory wykonywane były na ważniejszych festiwalach muzyki współczesnej w Polsce (m.in. na Festiwalu Warszawska Jesień), ponadto w Niemczech, Francji, Jugosławii, Danii i Stanach Zjednoczonych. W 1994 i 1997 był wykładowcą Międzynarodowych Warsztatów Muzyki Współczesnej w Krakowie. Obecnie jest wykładowcą violi da gamba w Akademiach Muzycznych w Poznaniu (też violone) i Wrocławiu.

Kazimierz Pyzik (born in 1955) studied playing contrabass, music theory and composition at the Music Academy in Krakow, as well as playing viola da gamba in Meistersinger Conservatory in Nuremberg and in Koninklijk Conservatorium in Brussel (W. Kuijken). His music activity is divided between two different fields. On different kinds of viola da gamba he plays mainly baroque and renaissance music, performing soloist recitals and concerts with ensambles i.e. Fiori Musicali and Camerata Cracovia. Using contemporary instruments (cello, contrabass) he mostly plays music of the XX century. He cooperated with MW2 Ensemble and is a member of Muzyka Centrum Art Society, Olga Szwajgier Quartet, and also performs as a soloist. At the beginning of his career he has been a member of chamber orchestra Capella Cracoviensis and Krakow Oboe Quartet. He performed almost in every part of Europe and United States. He composed around 200 pieces, with large Qumran Oratorio. He also made many world premiers, radio and television recordings, he also recorded albums. His compositions are related to classical forms and tonal keys and harmony through especially constructed harmonic systems, and also to the experimental forms with out of music elements. Kazimierz Pyzik was awarded at many Polish composers competitions i.e. Artur Malawski Contest. His compositions were performed at the most important festivals of contemporary music in Poland (i.e. Warsaw Autumn), Germany, France, Yugoslavia, Denmark and United States. In 1994 and 1997 he gave lectures at the International Workshops of Contemporary Music in Krakow. Now he teaches viola da gamba and violone at the Academy of Music in Poznań, as well as viola da gamba at the Academy of Music in Wroclaw.