Ryan Ingebritsen – Reparametrization

1. Accident 1 for electronic tape (1998, Cincinnati)
2. The Taste for electronic tape (1999, Cincinnati)
3. Echoing Your Voice Just Like the Ringing in My Ears for electronic tape and 3 percussionists (2000, Cincinnati/Krakow)
Philip Patti, Devon Maxwell, Chris Castillo Percussion
4. La Creazione di un Piccolo Universo for electronic tape, 3 percussionists and live processing (2001, Krakow)
Peter Martin, Robert Dillon, Owen Clayton Condon
5. Reparametrization 1 for Flute and Live electronic manipulation (2005, Chicago)
Shannon Budd Flute

Lata 1998-2001 były intensywnym i płodnym okresem twórczości Ryana Ingebritsena. Po kompozycjach instrumentalnych i orkiestrowych rozpoczął realizację utworów elektronicznych w Konserwatorium w Cincinnati, później podczas rocznego pobytu w Krakowie, gdzie zainicjował swoją pracę z technikami do interaktywnego przetwarzania dźwięku. Tam skomponował utwory łączące partię taśmy i live processing, a także zaczął występować jako wykonawca muzyki elektronicznej improwizowanej na żywo w utworach Winter Comes oraz La Creazione di Piccolo Universo.

Kolekcja wczesnych kompozycji elektronicznych Ingebritsena reprezentuje pierwsze poważne eksperymenty w utworach na taśmę i szybki dalszy rozwój od wczesnych kompozycji w Cin-cinnati, od pierwszego Reparametrization, serii utworów dla solowego wykonawcy z przetworzeniami elektronicznymi w czasie rzeczywistym, które w rzeczywistości otwarły jego karierę w Chicago. Wiele z tych utworów nie jest jeszcze opublikowanych w Stanach, koncentrują się głównie wokół rocznego pobytu w Krakowie na przełomie 2000-2001, kiedy rozpoczął poważne prace z użyciem przetworzeń na żywo podczas swoich studiów w krakowskiej Akademii Muzycznej.

 

Between the years of 1998 and 2001 was an intense and prolific time for Ryan Ingebritsen and his work. Having composed primarily acoustic and orchestral works up to that time, he started to work with electronic media at the Conservatory of Music in Cincinnati and later spent a year in Krakow where he really began to work with techniques to allow for live interactive processing of sound as a compositional tool. While there, he wrote several works that included some mix of tape and live processing and began also his work as a live electronic improviser and live manipulator of sound writing works such as Winter Comes and La Creazione di up Piccolo Universo.

This collection of early electronic works by Ingebritsen represent his first serious experiments with fixed media and marks the very quick trajectory from these first experiments during his days in Cincinnati through his first Reparametrization, the series of works for solo performer with real-time electronic manipulation, that started his career in Chicago. Many of these works are as of yet un-released in the States and are concentrated around the time of his year long visit to Krakow in 2000-01 where he began working seriously with live processing while studying at the Academy of Music.