Sarah Wölker – MissCom

1. Klarestunde: 10:35 min
2. Nick asion: 4:59 min

Sarah Wölker – urodzona w Engelskirchen (Niemcy), absolwentka wydziału sztuki Bauhausuniversität Weimar. Uczestniczka licznych kursów w zakresie projektowania graficznego, designu, rysunku, technik operowania kolorem i przestrzenią. Obecnie studentka na kierunku Intermedia Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie.

Sarah Wölker, geb. 1983 in Engelskirchen (NRW), lebt und arbeitet in Krakau, Weimar, Leipzig, Köln… Ausbildung an der ASP-Krakow, Bauhaus-Universität-Weimar, HGB Leipzig, Richard Riemerschmidtschule Köln.

Sarah Wölker born 1983 in Engelskirchen (NRW), Germany- lives and works in Krakow, Weimar, Leipzig, Köln. Education: Akademia Sztuk Pięknych- Krakow, Bauhausuniversität Weimar, HGB-Leipzig, Richard Riemerschmidtschule Köln

 

Misscomunication mis-com-you-nick-aysion.
Miss Com. Uni. Cation. Vacation.
She went on vacation.
Miss Com gave the instructions to the driver at the station.
Miss Communication went on vacation, to meet Nick Aysion.
Her lover at the station. Miss Com and Nick Aysion lovers
at the station.
No communication. Sarah and the sounds of the station.

written by Annelie Fawke

 

Ekspansja przestrzeni, wyobcowanie i przybliżenie, przywłaszczenie, wypełnienie dotykiem, odczuwanie kolorów, barwna przestrzeń, badanie wielkości pomieszczenia to motyw (acja)kropli wody będących małymi cząstkami obszerniejszej wariacji między proporcjami, tempami, mieszaniną rzeczywistości, snu, rozproszenia, klarowności, barwnego, dźwięczącego i wypełnionego przestrzenią tonu –  jako narzędzia służącego do malowania brzmieniem, wysokością i tempem w zależności od zastanego otoczenia. Woda jest poruszeniem i spokojem, przesłoną i lustrem, lekarstwem i zagrożeniem, kontrastem i równowagą – jak księżyc, kobieta, władza, szumienie, szmeranie, przepływanie, bieganie, huczenie, kołysanie, kipienie, zamglenie, przejaśnienie…

Raum-Erweiterung, Verfremdung und Annäherung, Aneignung, haptisch gefüllt, gefühlte Farbe, Farbraum, Forschen ob der Raum enger oder weiter wird- Motiv(ation) Wasser-Tropfen als Kleinteil von etwas Großem- Variationen zwischen Größenverhältnissen, Tempi und die Vermischung aus Realität, Traum, Diffusem, Klarem, Farbklang Raumgefühl- Ton- als Werkzeug-mal malen mit Klang,Tiefe, Höhe, Tempo, Umraum und Gegebenheiten-Wasser ist gleich Bewegung und Ruhe, Rausch und Spiegel, Heilung und Gefahr-Gegensatz und Gleichgewicht- Mond, Weib, Gewalt, Rauschen, Plätschern, Fließen, Rinnen, Tosen, Wiegen, Sprudeln, Nebel, Klärung

roomexpansion, alienation and approach, appropriation, haptics brimmed, feel colour, narrower or further, motiv(ation), waterdrop as a tiny part of something big, variations of proportions, tempi and intermixture of reality and dream, diffuse source, clear-coloured-sound-space. sound as a tool, paint with sounds, depths, highs and surroundings. water is movement and silence, hissing mirror, cure and danger, contast and balance, moon, woman, force, flow, splash, run, weighing, bubbling, roar, fog, clarification…