Czet Minkus, Marek Nędziński – RELACJE 001

RELACJE 001 – CzeT MINKUS / Marek NĘDZIŃSKI
Klub ROTUNDA – Kraków 1983 r.

Czet Minkus: trąbka
Marek Nędziński: saksofon tenorowy

Nagranie powstało w okresie naszych wspólnych z Markiem Nędzińskim improwizowanych prób – ćwiczeń w Krakowie w 1983 r, związanych z planami programowymi do koncertów SLO (Space Light Orchestra).

Uznając, że w tym składzie (duo: trąbka + saksofon tenorowy) nieźle brzmimy,
postanowiliśmy zagrać w klubie Rotunda, prezentując nasze improwizowane relacje.

Myślę, że jest to także rodzaj relacji z naszych ówczesnych fascynacji free jazzowymi
twórcami, takimi jak: Ornette Coleman, Albert Ayler, Don Cherry… i.in.

– CzeT Minkus

 

Zapis został zrealizowany na małym, nietypowym rejestratorze kasetowym firmy Sony, z którym wiąże się dziwna historia – (Kraków) magnetofon otrzymałem parę miesięcy wcześniej od Tomka Stańki, (Stockholm) który dostał go od Don Cherry’ego, (New York) z kolei Cherry’emu podarował rejestrator jeden z amerykańskich kosmonautów, który używał go podczas lotu na Księżyc…

 

Czesław CzeT MINKUS /ur. 27 kwiecień 1957r. Leszno, Polska/ – zajmuje się twórczością w obszarach współczesnej muzyki elektro-akustycznej, elektronicznej, improwizowanej oraz sztuki audio-wizualnej.

Jest artystą muzykiem, kompozytorem, a także autorem projektów muzyczno-medialnych, filmowych i teatralnych.

Od 1975 roku bierze udział w koncertach, wystawach i pokazach działań interdyscyplinarnych na festiwalach, przeglądach oraz sympozjach poświeconych sztuce najnowszej w kraju i za granicą.
Jest członkiem – Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej (PTMW), Związku Polskich Artystów Plastyków (ZPAP), Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej (PSeME).

Specjalizuje się w realizacji projektów poszukujących wzajemnych relacji obrazu i dźwięku oraz innych przejawów – intuicyjnych i konstruktywnych form potencjalnych przestrzeni komunikacyjno-medialnych. Szukając kontekstów i napięć między tymi światami, komponuje cykle swoich koncertów – pokazów.

W trans-medialnych prezentacjach wykorzystuje narzędzia i technologie (od tradycyjnych po najnowsze) dające optymalne możliwości połączenia sztuki wizualnej, fonicznej, performatywnej i innych, kreując wyrafinowane, wielowymiarowe kompozycje.

Realizuje również specyficzne zapisy partyturowe(graficzne, przestrzenne, foto, wideo, a także biofizyczne).

W swoich kompozycjach posługuje się m.in. takimi formami jak: koncert muzyczno-medialny, teatr dźwięku, sound-performance, instalacja audio-wizualna, art film, oraz projekty sieciowe net-art. Występuje także z koncertami solowymi grając na trąbce i instrumentach elektronicznych z użyciem m.in. MIDI sterowników, procesorów brzmień, komputerów, czujników świetlnych, laserów, zintegrowanych projekcji video, oraz innych przestrzennych instalacji i obiektów audio-wizualnych.

Ważnym aspektem w części kompozycji jest odkształcanie dźwięków zarówno w sposób akustyczny – (poprzez zestawy rur, płyt metalowych a także wnętrz o charakterystycznej akustyce) – jak i elektroniczny. Dźwięk trąbki często poddawany jest różnorodnym transformacjom zbliżającym go do medium elektronicznego.

Współpracował z trębaczem i kompozytorem Tomaszem Stańko – tworząc w 1984 roku Specjalny Multimedialny Quintet /real. Teatr Stu, Kraków/. Okresowo współpracuje również z innymi muzykami / Michałem Urbaniakiem, Agatą Zubel, Olgą Szwajgier, Markiem Chołoniewskim, Janem Pilchem, i in. / z kręgów – muzyki współczesnej, nowego jazzu, muzyki improwizowanej, teatru dźwięku, muzyki elektro-akustycznej i elektronicznej, oraz wieloma artystami z innych dziedzin medialnych.

Przez pewien czas (1981-85) zajmuje się także oddziaływaniami psychologicznymi /art-terapia, hipnoterapia, inne./ prowadząc m.in. sesje w ośrodku uzależnień w Sokolnikach pod Łodzią oraz w Punkcie Konsultacyjnym przy Klinice Neurologii UJ w Krakowie.

W roku 1983 zawiązuje otwartą formację – Space Light Orchestra (SLO), następnie w 2000 roku powołuje do istnienia – Music Media Art Ensemble (MMAE), oraz w 2009 r. – MINKUS-TMAexplorers, zapraszając do współpracy – w zależności od specyfiki poszczególnych projektów – muzyków, artystów medialnych i innych wykonawców. W 2006 zakłada Fundacje TRANS MEDIA ART CENTRUM (TMAC). W 2009 oraz 2014r. zostaje stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie – muzyka.

www.minkus.art.pl