CH&K – Jingle-Jangle

CH&K
Marek Choloniewski / Krzysztof Knittel
głosy, przedmioty, instrumenty elektroniczne i komputerowe
(voices, objects, electronic and computer instruments)

1. Marek Choloniewski – Follow Me II
2-4. Krzysztof Knittel – Man Orchestra
5. Marek Choloniewski – Wysyg
6. Piotr Bikont/Krzysztof Knittel – Jingle Jangle

Theatre du Lierre, Paris, 4.12.1989