Bożena Boba-Dyga – Zmyślone słuchowisko

Bożena Boba-Dyga
Zmyślone słuchowisko
2016

1.impro
2.bajka
3.bajeczka

Idea-koncepcja-tekst Bożena Boba-Dyga
Realizacja projektu: Quasi una fantasia (B.Boba-Dyga, M.Zimka)

1. Improwizacja swobodna symultaniczna
Bożena Boba-Dyga – głos i perkusjonalia, Maciej Zimka – akordeon

2.Improwizacja kontrolowana
Maciej Zimka – akordeon do opowieści Bożeny Boba-Dyga
Bożena Boba-Dyga – głos i perkusjonalia, improwizacja do opowieści własnej

3. Spontaniczna opowieść
Bożena Boba-Dyga – dźwięki głosu i perkusjonalia
Maciej Zimka – symultaniczna improwizacja na akordeonie

Szczególne podziękowania
dla Olgi Szwajgier i Michała Zabłockiego za inspiracje

***

Chodź, opowiem ci bajkę. Bajka będzie
nie-długa, nie-krótka.
Zaśpiewam – tylko raz.
Tako tuk tiik, dzigidak, bedegegak, ach!
Trolologot!
Mmm, bzyk!
Och, ksszzzyt…
Wyobraź to sobie. Jesteś teraz taki malutki.
Uchyl okno. Zmruż oczy.
Śnij.

/zaśpiewała Boba-Dyga Bożena, na akordeonie improwizował Zimka Maciej; słowa, które wiatr przywiał spisała Bogunia Barbara/

Efemeryczny, w pełni improwizowany utwór-bajka-słuchowisko duetu Bożena Boba-Dyga (głos), Maciej Zimka (akordeon) powstał pod wpływem chwili, w przypływie ożywczej mocy koncentracji i w fantastycznym rozmarzeniu. Lapidarna forma stapia ze sobą ostre dźwięki akordeonu i łagodność głosu, przenikliwe wokalne onomatopeje i ciepły szelest brzmień perkusyjnych, których pełen słodyczy magnetyzm wytraca się w spogłosowanej przestrzeni. Lekkość słów i dźwięków pobudza wyobraźnię, działa na zmysły. Podmuch wiatru wpadającego przez okno, ukłucia promieni słonecznych, kłęby dymu z fajki dziadka – to obrazy z dziecięcej bajkowej chatki, która rozpływa się w powietrzu natychmiast, gdy się pojawi, jak w sennym widzeniu.

Miniaturka liryczna Barbary Boguni jest impresją literacką powstałą w trakcie słuchania utworu.

Bożena Boba-Dyga – artystka eksperymentalna – literat-muzyk-plastyk. Absolwentka krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych i Laboratorium Głosu Olgi Szwajgier. Członkini Związku Polskich Artystów Plastyków, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

Maciej Zimka – akordeonista, kompozytor i aranżer. Podejmuje różne rodzaje działań na płaszczyznach twórczych związanych zarówno z muzyką jak i z plastyką oraz teatrem. Laureat wielu konkursów instrumentalnych i kompozytorskich zarówno ogólnopolskich jak i międzynarodowych.