Bogdan Mizerski – LOOPSIC

BOGDAN MIZERSKI
double bass electronics preparations

LOOPSIC
Cykl miniatur na kontrabas preparowany elektronicznie,
wszystkie dźwięki zagrane na kontrabasie w czasie rzeczywistym

L 01 -1’01
L 02 -1’56
L 03 -1’41”
L 04 -2’02”
L 05 -1’43”
L 06 -1’21”
L 07 -0’59”
L 08 -1’08”
L 09 -1’42”
L 10 -2’03”
L 11 -1’15”
L 12 -1’24”
L 13 -1’11”
L 14 -2’00”
L 15 -1’31”
L 16 -1’08”
L 17 -1’43”
L 18 – 1’16”
L 19 – 1’56”
L 20 – 0’27”
L 21 -1’43”
L 22 – 0’45”

T T – 32’06”

Bogdan Mizerski-muzyka, nagranie OFF RECORDS 2015

Bogdan Mizerski (ur. 1955), eksperymentalny i improwizujący kontrabasista elektroniczny, kompozytor, producent i wydawca OFF RECORDS. Tworzy nowe brzmienia w fuzji kontrabasu i elektroniki. Od 1980 r. wykonuje koncerty solowe, komponuje muzykę do teatru, filmu, tańca, pantonimy, do tekstów. Aktywnie występuje z zespołami muzyki alternatywnej i artystami multimedialnymi, a także muzykami eksperymentalnymi i swobodnej improwizacji. Od 1977 r. razem z poetą Tadeuszem Sławkiem wykonuje unikalne koncerty – Esej o głosie i kontrabasie.

Bogdan Mizerski (b. 1955, Poland), experimental – improvisational electronic double bassist, composer, producer, and publisher OFF RECORDS, created new sounds in fusion double bass and electronics. Since 1980 performed solo concerts and composed music for theatre, film, dance, pantomime, texts. Active in groups for alternative music and multimedia artists, played with musicians of experimental creative music and free improvisation. Since 1977 with poet Tadeusz Sławek performed unique concerts projects – „Essay on voice and double bass”.

www.facebook.com/bmizerski