Francesco Fabris – Spheronization

Francesco Fabris
Urodził się w 1989 w Mediolanie. Niezależny producent muzyczny, kompozytor, muzyk i inżynier dźwięku zainteresowany badaniami dźwięku, interakcji multimedialnych i wykonaniami z użyciem live electronics. Współpracuje z artystami z różnych obiegów muzycznych związanymi ze studiami nagraniowymi w Europie.
Jest właścicielem studia nagrań Bunker Club w Bassano del Grappa. Jest także współpracownikiem/wykładowcą projektów audiowizualnych w Instytucie Muzycznym CPM w Mediolanie.
Jako muzyk/kompozytor wykonał ponad 200 koncertów w całej Europie.

Spheronization powstał w 2014 roku w Mediolanie, jako projekt audiowizualny oparty na interakcji między trzema różnymi rodzajami materiału: metalu, drewna i czystych brzmień elektronicznych. Każdy z materiałów reprezentowany jest przez kulę o różnej barwie poruszającą się w ciemnej i pustej przestrzeni. Elementy dźwiękowe i wizualne są mocno powiązane ze sobą i ewoluują w czasie w celu osiągnięcia jednej określonej formy.

Francesco Fabris
Born 1989. Milan/Venice, Italy. Freelance music producer, composer, musician and sound engineer interested in sound research, multimedia interactions and live electronics performances. He constantly collaborates with international artists from different musical backgrounds working in several recording studios in Europe.
He’s the owner of the Bunker Club recording studio in Bassano del Grappa and works as a collaborator/professor for audiovisual projects at the Cpm Music Institute in Milan.
As a musician/composer he has performed more than 200 concerts throughout Europe.

Spheronization was composed in 2014 in Milan. It is an audiovisual artwork based on the interaction between three different type of materials:metal, wood and pure electronic sounds. Each material is represented by a sphere of a different colour moving in a dark empty space. Sound and visual elements are deeply connected and evolve in time with the aim of merging in just one defined shape.

www.francescofabris.com