mobileorc

mobileorc

Homage to Terry Riley

Kompozycja In C Terry Rileya została skomponowana w 1964 roku, na nieokreśloną obsadę i liczbę wykonawców. Składa się z 53 krótkich fragmentów, z których każdy powinien być wielokrotnie powtarzany. Każdy z wykonawców określa według własnego uznania ilość powtórzeń. Fragmenty muszą być wykonywane w kolejności określonej przez kompozytora. Czas trwania określił kompozytor w zakresie od 45 do 90 minut.

Orkiestra mobilna mobileorc powstała w 2015 roku w ramach zajęć na kierunku Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej, specjalności Dźwięk w grach, prowadzonych przez Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego. 

Członkowie orkiestry tworzą instrumenty programowe na urządzenia mobilne (smartfony, tablety, laptopy) korzystając z programów pd i MobMuPlat. Każdy wykonawca posiada również własny, zbudowany przez siebie, zestaw głośników stereo ze wzmacniaczem, wykonany z rur kanalizacyjnych i głośników samochodowych. Taki „osobisty” zestaw nagłośnieniowy pozwala wirtualnym instrumentom emitować dźwięk w sposób zbliżony do instrumentów akustycznych. Orkiestra składa się z wielu źródeł dźwięku, rozmieszczonych na scenie, podobnie jak orkiestra tradycyjna.

Original piece In C by Terry Riley  was composed in 1964, for variable set and number of performers. It consists of 53 short fragments, each of them should be repeated many times. Each of performer determines the number of repetitions by her/his own decision. Fragments must be played in the order specified by the composer. Duration was determined by the composer in a range from 45 to 90 minutes.

The mobileorc mobile orchestra was established in 2015 as a part of the class of Designing games and virtual space, sound in games specialties, run by the Art Department of the University of Silesia.

The orchestra members create software instruments for mobile devices (smartphones, tablets, laptops) using the pd and MobMuPlat systems. Each performer  has also his own set of stereo speakers with an amplifier made of sewer pipes and car speakers. Such a „personal” sound system allows virtual instruments to emit sound in a manner similar to acoustic instruments. The orchestra consists of many sound sources arranged on the stage, the same way like a traditional orchestra.

skład orkiestry/orchestra:

Adam Dyrszka, Bogusz Górkiewicz, Kacper Ignasiak, Wiktor Kania, Konrad Kornaga, Antoni Machoń, Maciej Mikoda, Emilia Przudzik, Mateusz Wocheń, Michał Wójcik-Majcherczyk, Wojciech Kiełbicki, Jakub Szymański, Igor Zych – urządzenia mobilne / mobile devices;

Weronika Chętkiewicz – skrzypce/violin, Marcjan Ciryt – altówka/viola, Marlena Germuga – flety etniczne/ethnic flutes, Bartłomiej Gołda – akordeon/accordion, Piotr Roszczyk – gitara/guitar, Krzysztof Ryś – syntezator/synthesizer, Olha Varfolomieieva – skrzypce/violin, Leopold Zawadzki – phrase sampler

produkcja artystyczna/art production – Krzysztof Gawlas

realizacja nagrania/recording engineer – Paulina Bielesz

Nagrania zrealizowano w Auli Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, w czerwcu i październiku 2017 r.

Recordings were made at Aula of Silesian University in Cieszyn, in June and October 2017.