Mateusz Bednarz Mix 2

Mix 2 (2018) to materiał dźwiękowy, który powstał jako DJ set sześciu utworów o charakterze eksperymentalnym. Jest to mroczny set, oparty na nieregularnej rytmice i ambientowych przestrzeniach dźwięku.
Mateusz Bednarz (ur.1980 w Krakowie) Po ukończeniu średniej szkoły muzycznej podjął studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Podczas tych studiów równolegle rozwijał swoje zainteresowania w kierunku malarstwa jak również muzyki. Po ukończeniu studiów magisterskich rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Intermediów realizując projekt video, łączący obraz i dźwięk w abstrakcyjną formę. Od 2010 jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej. W 2014 uzyskał tytuł doktora sztuki.
Mateusz Bednarz  (born 1980, Kraków). After graduating from High School of Music he decided to study at the Faculty of Painting of the Academy of Fine Arts in Krakow. During these studies he has continued developing his interest in painting and classic graphic techniques as well as in music. After obtaining a degree in painting, he began doctoral studies at the Academy of Fine Arts at the Faculty of Intermedia. During his Ph.D. he began to develop the idea of combining image and sound in time, based on abstract elements. Since 2010 he is a member of Polish Society for Electroacoustic Music. In 2014 he received Ph.D.
Mix 2 (2018) is a sound material that was created as a DJ set of six experimental songs. It is a dark set based on irregular rhythm and ambient sound spaces.