Marek Chołoniewski – Sny ostatnie przechodzą przez włosy

Sny ostatnie przechodzą przez włosy na sekstet smyczkowy w składzie:

Janusz Kozioł – skrzypce

Tomasz Lida – skrzypce

Daniel Stabrawa – skrzypce

Hanna Ambros – altówka

Barbara Kaczmarczyk – altówka

Marcin Krzyżanowski – wiolonczela

Nagrano podczas koncertu Muzyki Centrum w Galerii Krzysztofory w Krakowie 20 marca 1979 roku