Maciej Fijałkowski – Landmarks

Maciej Fijałkowski
Landmarks
01 Landmark II 7:30
02 Landmark IIIa 4:07
03 Landmark IIIb 1:45
04 Landmark I 1:53
05 Landmark II (night) 7:56
Wykonawca partii perkusji w Landmark II i Landmark II[night]: mgr Łukasz Lewczak
Napisany i nagrany latem 2022 roku „Landmarks” to cykl pięciu utworów utrzymanych w konwencji site specific i inspirowanych techniką method ringing. Każdy z nich zaprojektowany został pod kątem konkretnej pory dnia tak, aby dźwięki w nim zawarte nie kolidowały częstotliwością z elementami naturalnego soundscape’u pól otaczających Koszalin. Album zarejestrowany został z użyciem techniki binauralnej, dlatego najlepszy jego odbiór zapewnią stereofoniczne słuchawki. Serdeczne podziękowania dla prof. Marka Chołoniewskiego za pomoc przy wydaniu albumu oraz mgr Łukaszowi Lewczakowi za wykonanie partii perkusji wykorzystanej w utworach Landmark II oraz Landmark II [night].
Recorded in the fields surrounding Koszalin in the late summer of 2022, „Landmarks” is a series of site specific sound structures composed using principles of the method ringing techique and designed to suit the harmonic spectrum of local soundscape. Different „Landmarks” sound at different times of the day and their harmonic content evolves gradually as the soundscape around them changes. The entire album has been recorded using binaural technique, so to get the best listening experience stereo headphones are recommended. Hereby I would like to thank professor Marek Chołoniewski who helped me during creation of „Landmarks” and to release this album. I would like also to thank M.A. Łukasz Lewczak who has recorded multi percussion in Landmark II and Landmark II [night].