Krzysztof Knittel – Sonaty da camera

K r z y s z t o f   K n  i t t e l

(1) Sonata da camera nr 1 13’30”

Tomasz Stańko – trąbka, Krzysztof Knittel – syntezatory

(Festiwal Musica Polonica Nova we Wrocławiu, 17.02.1998)

(2) Sonata da camera nr 4 11’15”

Laszlo Melis – skrzypce, Albert Markos – wiolonczela, 

Krzysztof Knittel – syntezatory (Festiwal Ekspres Polonia, 

Muzeum Sztuki Współczesnej Mucsarnok, Budapeszt, 26.01.1997)

(2) Sonata da camera nr 6 13’30”

Kazimierz Pyzik  – viola da gamba, Marek Mietelski – fortepian,

Krzysztof Knittel – syntezatory (XII Warszawskie Spotkania 

Muzyczne, Studio PR im. Agnieszki Osieckiej, 13.05.1998)

(3) Sonata da camera nr 8 11’10”

Andrzej Chłopecki – głos, Krzysztof Knittel – sampler,

syntezatory (Koncert urodzinowy A.Chłopeckiego, Centrum

Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski, 21.01.2000) 

(4) Sonata da camera nr 11 14’36”

Aleksander Gabryś – kontrabas, Krzysztof Knittel – sampler,

syntezatory (XVI Warszawskie Spotkania Muzyczne, 

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki (13.05.2002)

(5) Sonata da camera nr 14 10’24”

Krzysztof Bakowski – skrzypce, Krzysztof Knittel – sampler,

syntezatory (I Festiwal Prawykonań – Polska Muzyka Najnowsza,

Studio Koncertowe Polskiego Radia w Katowicach, 11.06.2005)