Jarek Kordaczuk – Monoctone Vol. 1

Monoctone to prototypowy instrument elektroniczny, będący w istocie hiperekspresyjnym sterownikiem CV syntezatorów modularnych. Wyposażony w zestaw sensorów zmieniających pod wpływem oddziaływania rezystancję stanowi bardzo efektywne narzędzie do kształtowania prądu. Utwór Monoctone Vol. 1 został zamówiony jako improwizacja w ramach Konferencji Obszarów Sztuki organizowanej przez Wydział Intermediów ASP w Krakowie w 2015 r. Postać płytowa utworu to rodzaj wielośladowej improwizacji studyjnej, gdzie wszystkie partie zostały wykonane przez jednego wykonawcę na tym samym instrumencie i dokumentują niejako aktualny stan ewolucji monoctonu.

Monoctone is a prototype electronic instrument, which in fact is a hyper-expressive CV controller for modular synthesizers. Equipped with a set of sensors changing resistance under the influence is a very effective tool for shaping the current. Monoctone Vol. 1 was ordered as an improvisation as part of the Art Space Conference organized by the Intermedia Faculty of the Academy of Fine Arts in Krakow in 2015. The album’s form is a kind of multi-track studio improvisation, where all parts were made by one performer on the same instrument and documenting the current state of monocton’s evolution.