Hubisz / Bałaban – Viola 2

Hubisz / Bałaban – Viola 2

Krystyna Moszumańska-Nazar (1924 – 2008)

Sonata (2003)

1 .Con moto

2. Adagio sostenuto

3. Allegretto giocoso

Jarosław Płonka (1984)

4. Rich and Timeless (2014) *

Michał Spisak (1914-1965)

Suita na dwie altówki (1959)

5. Allegro

6. Tranquillo

7. Largo (Choral Nr 1)

8. Adagio (Choral Nr 2)

9. Vivo

10. Andante (Recitativo)

11. Finale Allegro energico

Witold Lutosławski (1913-1994)

Bukoliki (1970)

(wersja Stefana Kamasy na dwie altówki / Stefan Kamasa version for 2 violas

12. Allegretto vivace

13. Alegro sostenuto poco rubato

14. Allegro molto

15. Andantino

16. Allegro marciale

  • prawykonanie . first performance

 

Bogusława HUBISZ-SIELSKA – altówka

Lech BAŁABAN – altówka

Bogusława Hubisz-Sielska po ukończeniu z wyróżnieniem studiów w krakowskiej Wyższej Szkole Muzycznej odbyła studia uzupełniające u Stefana Kamasy w Warszawie oraz w Monachium u Kim Kashkashian. Uczestniczyła w festiwalach m.in. Poznańska Wiosna Muzyczna, Spotkania Muzyczne w Baranowie Sandomierskim, Dni Kompozytorów Krakowskich. Występowała w wielu miastach i miejscowościach w Polsce, jak również w Austrii, Czechach, Niemczech, Rosji, Słowacji, Szwajcarii, USA, Wielkiej Brytanii i Włoszech. Nagrywała dla Polskiego Radia, Radia Austriackiego a także Radia Nowy Jork oraz Radia Watykańskiego. Występowała przed kamerami Telewizji Polskiej, austriackiej oraz niemieckiej. Dokonała nagrań płytowych z muzyką J.B. Vanhala., Rachel Knobler i Roberta Fuchsa. Za zgodą Kompozytora opracowała na altówkę Preludia taneczne Witolda Lutosławskiego (w oryginale na klarnet i fortepian). Publikowała w „Ruchu Muzycznym”, Muzyce 21 i w prasie fachowej. Jest autorem hasła Rachel Knobler w leksykonie Kompozytorzy polscy 1918-2000. Prowadzi również działalność edytorską. Nuty w jej opracowaniu ukazały się w Polskim Wydawnictwie Muzycznym oraz Editio Alto (Niemcy). Zasiada w jury krajowych (Kraków 1979) i międzynarodowych konkursów (Castellana Grotte/Bari 2004, 2006, 2008). Jej nagranie Nigguna oraz Elegii Rachel Knobler było prezentowane w Radiu Princeton (USA) jako odkrycie dziedzinie muzyki klasycznej. Jest członkiem-założycielem Stowarzyszenia Artystycznego „Muzyka Centrum”. Długoletni pedagog Akademii Muzycznej w Krakowie, od 2001 jest również Koordynatorem Głównym Konserwatorium Krakowskiego im. Witolda Lutosławskiego, a od 2009 roku prezesem Polskiego Towarzystwa Altowiolowego, które w 2013 roku  zorganizowało w Krakowie 41 Międzynaro-dowy Kongres Altowiolowy. 

Bogusława Hubisz-Sielska right after she graduated with distinction from the Academy of Music in Kraków, she began conplementary studies under S. Kamasa in Warsaw and K. Kashkashian in Münich. She participated in numerous music festival and recorded for both Polish and international radio stations. B. Hubisz-Sielska peformed for TV stations in Poland, Austria and Germany and recorded several albums with music compositions by J. B. Vanhala, R. Knobler and R. Fuchs. With composer’s permission, she rewrote Dance Preludes by W. Lutosławski for viola (original for clarinet and piano). She published articles in „Ruch Muzyczny”, „Muzyka 21” and professional music magazines. B. Hubisz-Sielska is the author of Rachel Kobler entry in the „Polish Composers 1918-2000” dictionary. Additionally she works as a editor; her music sheets were published by Polish Music Publishing House and Edition Alto (Germany). She is a member of the jury in both national and international competitions (Castella Grotte/Bari 2004, 2006, 2008). Her recordings of Niggun and Elegy by R. Knobler were presented by the Princeton Radio (USA, 2005, 2006, 2011), as a classical music discovery. She is a member and one of the founders of the Muzyka Centrum Art Society and a member of the German Section of the International Viola Society. B. Hubisz-Sielska is a longstanding lecturer at the Academy of Music in Kraków. Since 2001 she has been a Main Coordinator at the Witold Lutoslawski Conservatory Cracow.

 

is a violist, professor of music and concertmaster of the Polish Radio Chamber Orchestra „Amadeus”. He is a lecturer at the Academy of Music in Bydgoszcz, an associate professor at the Academy of Music in Poznań and longstanding teacher at the Talents’ School in Poznan. He is a laureate of the 1st Prize in the 5th National Jan Rakowski Viola Competition in Poznan. He Studied violin under H. Bałaban, P. Radziński and J. Kaliszewska. L. Bałaban participated in the master classes conducted by E. Feltz, Z. Bron, O. Kagan, W. Pikajzen, M. Frishenschlager and R. Ricci, where he honed his skills. Together with the Polish Radio Chamber Orchestra conducted by Agnieszka Duczmal he made a recordings of K. Penderecki’s and M. Stachowski’s viola concertos. Together with the „Amadeus” Orchestra conducted by Anna Duczmal-Mróz he made a premiere performance by Z. Kozub’s Viola Concerto and (during Warsaw Music Encounters in 2013) S. Czarnecki’s Ursyn Concerto for flute, oboe, clarinet, viola and strings. He is a member of the Wieniawski String Quartet. They recorded a series of string quartets. In the Bałaban Quartet he plays with his wife Agnieska, a cellist, and their sons, Wiktor and Jan, with whom he made a first performance of String Trio by L. Wisłocki (2011) and Les Adieux by P. Moss (2013) for two violins and viola. The first album by the Bałaban Quartet with A. Dvorak’s chamber music was published in 2014. L. Bałaban is a lecturer at the International Summer Courses in Łańcut and the Music of Our Times in Inowrocław. He is also a founder and art director of the „Play with Maestro”, music course in Gniezno.