Muzyka Centrum Art Society Krakow
Academy of Music in Krakow
Silesian Music Society Bytom
      Polish Society for Contemporary Music Warsaw
      Element Modern Art Foundation Gdynia
Brain Club Bydgoszcz
Audio Art 2008
21. November - 6. December
Krakow, Katowice/Bytom, Warsaw, Gdynia, Bydgoszcz
Audio Art is an experimental and postmodernist art of the close of XX century and the beginning of the XXI century. Audio Art is an integration of sound and visual art. Presentation of Audio Art appears in form of the concert, performance and installation. Audio Art creates new concept of sound source: as an object and musical instrument in certain space and time. Audio Art is a "one person art": composer, designer and performer unify the whole process of art creation. Audio Art uses low and high technology. Audio Art Festival presents individual artists from all over the world. Festival also presents other non-audio art events extending the whole image of the art based on sound.


Audio Art Festival events are webcasted live.
Audio Art jest eksperymentalną i postmodernistyczną sztuką przełomu wieków. Audio Art to integracja sztuk wizualnych z dźwiękowymi. Audio Art występuje w formie koncertów, performance i instalacji. Audio Art tworzy nową koncepcję źródła dźwięku: obiektu i instrumentu muzycznego w określonej przestrzeni i czasie. Audio Art jest sztuką personalną: kompozytor, konstruktor i wykonawca unifikują cały proces tworzenia i wykonania dzieła. Audio Art używa prostej i zaawansowanej technologii. Festiwal Audio Art prezentuje artystów z całego świata oraz ich premierowe projekty. W ramach festiwalu odbywają się także prezentacje spoza nurtu Audio Art.

Wydarzenia Festiwalu Audio Art są transmitowane na żywo przez internet.
AUDIO ART ON TOUR: « choose a city
November 21
>> program notes
>> program notes
Francois Houle (Vancouver)
>> program notes
November 22
Lemur (New York)
>> program notes
November 28
>> program notes
November 29
Xala (Bern)
>> program notes
>> program notes

festival is sponsored by

Ministry of Culture and National Heritage, Warsaw
Krakow City Office
Pro Helvetia
Marszalkowski Office, Krakow
Goethe-Institute, Krakow
Miso Music Lisboa
Capitol City Warsaw
Center for Contemporary Art Ujazdowski Castle
Bytom Culture Centre
The Illinois Arts Council, a state agency
Ministry of Culture and Religious Affairs of Romania
Nova Musica (Paris)
Kientzy Foundation (Bucharest)
Cultures France
Musiques Inventives d'Annecy
President of Gdynia City Wojciech Szczurek
Ministry of Culture of Slovak Republic
MM Moje Miasto Krakw


Krakow
tickets & carnets available 1 hour before each concert at the venue
all events in Krakow on November 21, 2008 entrance free
all events at the CSW and ZPAF in Warsaw entrance free
contact in Krakow: studiomch@wp.pl, tel. +48 501 042052
contact in Katowice: jarek.mamczarski@gmail.com, tel. +48 604 538037
contact in Warsaw: rlatecki@a-p.pl, tel. +48 502 705762, +48 790 533889
contact in Gdynia: ola@fundacjaelement.pl, tel. +48 509 473502
contact in Bydgoszcz: slawek@mozg.art.pl, tel. +48 661 574508