ZENIAL – ∂więkoświs†

Zenial ∂więkoświs† I i III

  1. ∂więkoświs† I 8:57
  2. ∂więkoświs† III 8:57

composed by: Łukasz Szałankiewicz

made in EMS Stockholm Sweden

17-22 March 2012

Serge Modular synth @ computer

edited @ final mix: Poznań, September 2012