TSE Open Session

TSE

Trójmiejska Scena Elektroakustyczna

OPEN SESSIONS

Arszyn, AntoninaCar, Jacaszek, Dariusz Mazurowski, Petar Petkov, Maciej Polak

Track1

OPEN SESSION1

czas: 1h 4min

KOLONIA ARTYSTÓW, GDAŃSK, 24.10.2023

TSE Open Session 1

Antonina Car – kompozytorka, multiinstrumentalistka, artystka dźwiękowa i producentka. Swoje prace opiera na brzmieniu instrumentów akustycznych, wzbogaconych o elementy subtelnej elektroniki. Głównym obszarem jej zainteresowań jest projektowanie dźwięków i struktur dźwiękowych bazujących między innymi na nagraniach skrzypiec i wiolonczeli. W grudni ubiegłego roku ukazał się jej debiutancki solowy album muzyczny wydany przezamerykańską wytwórnię Time Released Sound. Antonina aktywnie współpracuje z muzykami z różnych krajów, nagrywając partie smyczkowe, realizując projekty muzyczne oraz koncertując.

Maciej Polak – trójmiejski muzyk, dziennikarz, wykładowca z dziedziny podstaw syntezy analogowej. Opublikował dwa tomy z poezją oraz trzy satyryczne. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania UG oraz Wydziału Filozofii UG. Mieszka w Sopocie, swoim rodzinnym mieście. Zawodowo, w ramach prowadzonej przez siebie od blisko dwóch dekad firmy analogia.pl, jako jeden z nielicznych w Europie specjalistów zajmuje się renowacją i naprawą syntezatorów analogowych. Współtworzy, wraz z wrocławianinem Maciejem Bączykiem, zespół Pin Park oraz wydaje pod własnym nazwiskiem. Tworzy szeroko pojęta muzykę elektroniczną, bazującą głęboko na starych, ponad 40 letnich syntezatorach i automatach perkusyjnych. W 2017 roku, jako członek Pin Park, wydał płytę „Krautpark”, która odbiła się szerokim echem zarówno wśród sympatyków klasycznej muzyki elektronicznej, jak i tych, którym bliskie są brzmienia „szkoły niemieckiej”, z pogranicza Krautrocka i Motorik. W 2018 roku, pod własnym nazwiskiem, w angielskim wydawnictwie Apekwolf opublikował płytę „Exercises for Synthi AKS solo”.

Petar Petkov – gitarzysta, kompozytor, improwizator. W swojej twórczości łączy dwie ścieżki artystycznego doświadczenia (muzyka klasyczna i dronowa). Zainspirowany muzyką współczesnych minimalistów w 2016 roku tworzy solowy projekt ate, w którym bada potencjalną moc prostoty, minimalizmu i powtórzeń. Jako ate nagrał dwie solowe wydawnictwa dla bułgarskiej wytwórni Amek – MCCV (2016) i Secondary Drowning (2018). Równolegle nie przestaje rozwijać swoich zainteresowań muzyką klasyczną. W 2019 wydał solowy album na gitarze klasycznej „el maestro” z utworami Luisa de Milan, a w 2023 roku rozpoczyna pracę nad nagraniem „Krakowskiego manuskryptu” lutnisty Valentina Bakfarka. W muzyce dawnej poszukuje ciekawych zjawisk sonorycznych, interesujących harmonii, a za pomocą technologii przekłada je na współczesny język muzyki dronowej.

Jacaszek – kompozytor, producent i artysta dźwiękowy. Tworzy muzykę elektroakustyczną łącząc elektronicznie przygotowane dźwięki z instrumentami akustycznymi (kilka albumów solowych). On też pracuje z innymi artystami, wykorzystując różne media, w tym wideo, sztuki wizualne, choreografię i fotografię. Komponuje muzykę filmową do filmów FILMOWYCH i muzykę teatralną na żywo. Członek Towarzystwa Polskiego dla Muzyki Elektroakustycznej. Członek Polskiej Akademii Filmowej. Mieszka w Gdańsku.

Dariusz Mazurowski jest polskim kompozytorem muzyki elektroakustycznej, producentem oraz wykonawcą –urodzonym i obecnie mieszkającym w Gdańsku. W swojej twórczości koncentruje się przede wszystkim na utworach elektroakustycznych / akusmatycznych, ale komponuje również na instrumenty z elektroniką (w tym także różne obiekty dźwiękowe, zarówno akustyczne, jak i elektroniczne), realizuje instalacje audio, kolaże radiofoniczne, czy improwizowaną muzykę elektroakustyczną.Początki aktywności kompozytorskiej Dariusza Mazurowskiego datują się na późne lata 80-te, kiedy zrealizował swoje wczesne próby, początkowo prezentowane publiczności klubowej, a w konsekwencji także na koncercie (w grudniu 1988 roku). W latach 90. mieszkał w Pradze, gdzie skomponował szereg utworów elektroakustycznych, przed ostatecznym powrotem do Gdańska. W swoich utworach wykorzystuje zarówno instrumenty analogowe, jak i współczesną technologię cyfrową oraz możliwości oferowane przez komputery – łącząc dźwięki elektroniczne / syntetyzowane z materiałem konkretnym, pochodzących z nagrań mikrofonowych, próbkami (sampling). Jego podejście charakteryzuje się pewnym dynamizmem, wyrażającym się choćby poprzez stosowanie środków live electronic, czy realizowaną na żywo dyfuzję dźwięku za pośrednictwem wielokanałowych systemów nagłośnieniowych. W czasie swoich koncertów solowych zwykle łączy zapisane ścieżki z dodatkowymi manipulacjami i partiami wykonywanymi na żywo (niekiedy wręcz improwizowanymi) za pomocą środków elektronicznych.

Krzysztof Topolski – artysta dźwiękowy, perkusista, Autor projektów z dziedziny muzyki i sztuki dźwięku. Zajmuje się field recordingiem, akustyczną ekologią i krajobrazem akustycznym. Tworzy instalacje dźwiękowe. Interesują go poszukiwania w sferze perkusji oraz live electronic, muzyka improwizowana i elektroakustyczna, komponuje przy użyciu komputera, Realizuje projekty poświęcone muzyce współczesnej, akustycznej ekologii i sztuce dźwięku oraz prowadzi warsztaty. Występuje jako Arszyn. Ostatnio opublikował albumy “Bop” oraz “Oddech”. Był kuratorem projektu edukacji dźwiękowej Ucho w Wodzie czyli działania dźwiękowe na Wyspie Sobieszewskiej, pomysłodawcą i kuratorem festiwalu sztuki dźwięku Soundplay, oraz cyklu warsztatów Dźwiękowiska w CSW Łaźnia w Gdańsku. Jako artysta dźwiękowy i edukator współpracował z najważniejszymi instytucjami kultury w Polsce, koncertował oraz realizował projekty w wielu krajach Europy oraz w USA. Zrealizował instalację dźwiękową Falowanie w ramach Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień oraz uczestniczył w cyklu wystaw dźwiękowych Polish Soundscape. Brał udział w wystawie Ogrody w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta. Zrealizował m.in. projekty: Muzeum Dźwięków w Muzeum Narodowym w Krakowie, Baltic Sounds Good w ramach projektu Art Line, Arszyn Emigrant GPS w Muzeum Emigracji w Gdyni, oraz Perspektiven/Perspektywy – reinterpretacje utworów ze Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia w Warszawie oraz Studia Muzyki Elektronicznej WDR w Kolinii. Wraz z Mariuszem Warasem stworzyłem instalację Fabryka w CSW Znaki Czasu w Toruniu, a także prezentowałem utwór Folk Science jako część projektu Pandemonium w AC Institute [Direct Chapel] w Nowym Yorku. Zrealizował projekty nagrań terenowych Arszyn-Emigrant, oraz W terenie-Suwalszczyzna. W roku 2020 zrealizował m.in. projekt transmisji dźwięków morza “Fale/Waves”.

TSE Open Session 1 at Kolonia Artystów in Gdansk are recurring music gatherings that take the form of improvised sessions, collaborative rehearsals with invited creators. They are also open to the public. These events aim to integrate the local community of artists and promote the activities of the Tricity Electroacoustic Scene*. The Tricity Electroacoustic Scene (TSE) is an informal, open group of composers, performers, and sound artists engaged=in the broad field of electroacoustic music and related areas, such as field recording or the combination of live instruments with electronics. They are based in the Tricity and its surroundings. TSE is a phenomenon in the region, comprising many composers and sound artists highlyregarded by publishers, critics, curators, and audiences worldwide. They perform concerts, release records, books, and engage in various activities, organizing events, conducting workshops, radio broadcasts, and recording podcasts.

Antonina Car – composer, multi-instrumentalist, sound artist, vocalist, and music producer. Her music oscillates between many genres such as post-classical, compositional ambient, and experimental vocal. In her works the blends the sound of acoustic instruments accompanied by subtle electronics and vocals. The sounds of string instruments come to the fore, but not in the classical version, but in the electroacoustic. Her main area of interest is the design of acoustic-electronic sounds and sound structures, which she creatively combines with violin improvisation. In December last year, the American label Time Released Sound released her debut solo music album. The album was positively received by listeners and critics both in Poland and abroad. Antonina actively collaborates with musicians from different countries, recording string parts and creating musical projects.

JACASZEK – composer, producer and sound artist. Creates electroacoustic music combining electronically prepared sounds with acoustic instruments (several solo albums). He also works with other artists, in a variety of media including video, visual art, choreography and photography. Composes movie scores for FILM and live theatre music. Member of Polish Society for Electroacoustic Music. Member of Polish Film Academy.

Dariusz Mazurowski is a Polish composer of electroacoustic music, a producer, and a performer, born and currently residing in Gdańsk. In his work, he primarily focuses on electroacoustic/acousmatic compositions, but he also composes for instruments with electronics, including various sound objects, both acoustic and electronic. He creates audio installations, radio collages, and improvised electroacoustic music. Dariusz Mazurowski’s compositional activities date back to the late 1980s when he realized his early experiments, initially presented to club audiences and subsequently in concert (in December 1988). In the 1990s, he lived in Prague, where he composed several electroacoustic works before returning to Gdańsk. In his compositions, he utilizes both analog instruments and modern digital technology, along with the possibilities offered by computers, blending electronic/synthesized sounds with concrete materials sourced from microphonerecordings and samples. His approach is characterized by a certain dynamism, expressed through the use of live electronic means and live sound diffusion through multichannel sound systems during concerts. In his solo performances, he typically combines pre-recorded tracks with additional live manipulations and, sometimes, even improvisations using electronic tools. Dariusz Mazurowski is also involved in visual arts (graphics, drawing, photography, and video), and he is active as a music journalist, writing texts primarily dedicated to contemporary music, its history, perspectives, and technical and workshoprelated issues (in monthly publications such as Estrada, Studio, Muzyka21, and Muzyka i Technologia). He presents his theoretical work at academic conferences and produces electroacoustic music concerts. Dariusz Mazurowski’s music has been featured on radio stations worldwide and performed at festivals and events in Europe, North America, South America, and Asia. His installations, visual works, and graphics have been exhibited in various galleries. In recent times, he has participated in events such as AudioArt (Krakow 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021), MUSICACOUSTICA (Beijing 2012), Rezonans (Krakow 2013), ohrenhoch der Geräuschladen (Berlin, 2012, 2014), Echofluxx14 (Prague 2014), LEMESG (St. Petersburg 2014), Music for No Tape/ERARTA (St. Petersburg 2014), ICMC/SMC (Athens 2014), Cross-Art 2015 (St. Petersburg 2015), CIME 2015 (Lisbon), MUSLAB 2015 (Buenos Aires), NYCEMF 2016 (New York), Visiones Sonoras 2016 (Morelia, Mexico), MUSLAB 2016 (Mexico), CCM Sonic Explorations 2016 (Cincinnati), NYCEMF 2017 (New York), TIES 2017 (Toronto), CIME 2017 (Moscow), Brussels Electronic Marathon 017, Screen&Sound 2017 (Krakow), MUSLAB 2017 (Mexico), 2017, Screen&Sound 2017 (Krakow), MUSLAB 2017 (Mexico), Festival de Arte Nuevo 2017 (Chihuahua, Mexico), Vox Electronica 2018 (Lviv), EM-VISIA 2018(Kyiv), Wiosna elektroakustyczna 2018 (Rethymnon, Crete), NYCEMF 2018 (New York), digitIZMir/4 (Izmir, Turkey), IV Krakowski Festiwal Akordeonowy (Krakow), Screen&Sound 2018 (Krakow), MUSICACOUSTICA 2018 (Beijing), ICMC/NYCEMF 2019 (New York), Zbliżenia 2019 (Gdańsk), Acousmonium/CIME 2019 (Krakow), Electroacústica del mundo: Polonia 2019 (Casa del Lago UNAM, Mexico), NYCEMF 2020 (online edition, due to the pandemic), CIME 2020 (online edition), digitIZMir 6 (online edition), Audio Art 2020 (online edition), NYCEMF 2021 (online), ICMC 2021 (Santiago, Chile), Musiques Démesurées 2021 (Clermont-Ferrand, France), and others. He is an active member of the Polish Society for Electroacoustic Music (PSeME). He is also a co-author and co-producer of the concert series „Nowa Muzyka w Starym Ratuszu” (New Music in the Old Town Hall), held at the Baltic Sea Culture Center in Gdańsk. His compositions have been released on numerous CDs and DVDs, including titles like „Pseudaria/Divertimento” (Acte Préalable), „Different Types of Fallacies” (Audiomat), „Back in Time” (Mathka), „Non Acoustic Symphony” (Neuma), and „Hidden Dimensions” (Neuma). Dariusz Mazurowski has built several of his own experimental electronic instruments, including synthesizers, and he collects various, often rather unusual objects, such as stones, wooden objects, and old mechanisms, which he uses as sound sources for further transformations. You can find Dariusz Mazurowski’s website here: http://deemstudio.com/, and his YouTube channel here: http://www.youtube.com/user/DeeMstudio/videos.

Petar Petkov is a guitarist, composer, and improviser. In his creative work, he combines two paths of artistic experience, classical music, and drone music. Inspired by contemporary minimalist music, in 2016, he began his solo project, ate, in which he explores the potential power of simplicity, minimalism, and repetition.Under the alias ate, he released two solo albums for the Bulgarian label Amek – „MCCV” (2016) and „Secondary Drowning” (2018). Simultaneously, he continues to expand his interests in classical music. In 2019, he released a solo classical guitar album titled „el maestro,” featuring works by Luis de Milan, and in 2023, he embarks on recording „Krakowski manuskrypt” a project centered around lutist Valentin Bakfark’s work. In early music, he seeks intriguing sonic phenomena, captivating harmonies, and translates them into the contemporary language of drone music using technology.

Maciek Polak is a musician, journalist, and lecturer in the field of analog synthesis basics. He has published two volumes of poetry and three satirical works. He is a graduate of the Faculty of Management at the University of Gdańsk and the Faculty of Philosophy at the University of Gdańsk. He resides in Sopot, his hometown. Professionally, for nearly two decades, he has been running his company, analogia.pl, and is one of the few specialists in Europe who focuses on the restoration and repair of analog synthesizers. He co-founded the band Pin Park with Maciej Bączyk from Wrocław and releases music under his own name. He creates a wide range of electronic music, deeply rooted in vintage synthesizers and percussion machines that are over 40 years old. In 2017, as a member of Pin Park, he released the album „Krautpark,” which garnered significant attention among enthusiasts of classic electronic music and those drawn to the sounds of the „German school,” blending elements of Krautrock and Motorik. In 2018, under his own name, he published the album „Exercises for Synthi AKS solo” through the British label Apekwolf, which is an unprecedented release as it was created using only one instrument, the British EMS Synthi AKS.

Krzysztof Topolski, also known as Arszyn, is a sound artist, percussionist, and the author of projects in the fields of music and sound art. He specializes in field recording, acoustic ecology, and acoustic landscapes. He creates sound installations and is interested in exploring percussion, live electronic music, improvisational and electroacoustic music. He composes using computer technology and undertakes projects related to contemporary music, acoustic ecology, and sound art. Krzysztof also conducts workshops. He recently released albums titled „Bop” and „Oddech.” He served as the curator of the sound education project „Ucho w Wodzie,” which involved sound activities on Sobieszewo Island. He was the founder and curator of the Soundplay sound art festival and the series of workshops called „Dźwiękowiska” at the Center for Contemporary Art Łaźnia in Gdańsk. As a sound artist and educator, he collaborated with major cultural institutions in Poland, performed, and executed projects in several European countries and the United States. Krzysztof Topolski created a sound installation titled”Falowanie” as part of the Warsaw Autumn Contemporary Music Festival and participated in the series of sound exhibitions called „Polish Soundscape.” His work was featured in the „Ogrody” exhibition at the Zachęta National Gallery of Art. He realized projects like the „Muzeum Dźwięków” at the National Museum in Krakow, „Baltic Sounds Good” as part of the Art Line project, „Arszyn Emigrant GPS” at the Emigration Museum in Gdynia, and „Perspektiven/Perspektywy” – reinterpretations of works from the Experimental Studio of Polish Radio in Warsaw and the Studio for Electronic Music. WDR in Cologne. Alongside Mariusz Waras, he created the installation „Fabryka” at the Center for Contemporary Art Znaki Czasu in Toruń and presened compositionst various venues. krzysztoftopolski.wordpress.com arszyn.bandcamp.com

www.audio.art.pl/audiomat