Mateusz Bednarz Minimal Mixes

Minimal Mixes – Album składa się z 9 miksowanych na żywo utworów o zróżnicowanej atmosferze. Utwory łączy inspiracja muzyką minimalistyczną i ambientową o charakterze repetytywnym. Kompozycje korzystają z samplowanych instrumentów klasycznych, oraz generatorów elektronicznych; są pozbawione sekcji perkusyjnej, nie narzucając inwazyjnego pulsu, pozostają jakby muzyką otaczającego tła. 

Mateusz Bednarz urodził się w Krakowie w 1980 roku. Po ukończeniu średniej szkoły muzycznej podjął studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Podczas tych studiów równolegle rozwijał swoje zainteresowania w kierunku malarstwa, grafiki warsztatowej jak również muzyki. Po ukończeniu studiów magisterskich rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Intermediów realizując projekt video, łączący obraz i dźwięk w abstrakcyjną formę. Od 2010 jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej. W 2014 uzyskał tytuł doktora sztuki. 

Mateusz Bednarz  was born in Krakow / Poland in 1980. After graduating from High School of Music he decided to study at the Faculty of Painting of the Academy of Fine Arts in Krakow. During these studies he has continued developing his interest in painting and classic graphic techniques as well as in music. After obtaining a degree in painting, he began doctoral studies at the Academy of Fine Arts at the Faculty of Intermedia. During his Ph.D. he began to develop the idea of combining image and sound in time, based on abstract elements. Since 2010 he is a member of Polish Society for Electro-acoustic Music. In 2014 he received his Ph.D.