Cyberkinetic – 7 flights of Pirx

Cyberkinetic – 7 lotów Pirxa / 7 flights of Pirx

Krzysztof Gawlas – syntezator modularny, komputerowa projekcja dźwięku modular synthesizer, computer sound diffusion

Leszek Hefi Wiśniowski – flety, saksofony, klarnet basowy / flutes, saxophones, bass clarinet

Nagrania dokonano 14 listopada 2020, w auli Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Realizacja nagrania, montaż i mastering – Krzysztof Gawlas.

The recording was made on 14th November 2020, in the auditorium of the Silesian University in Cieszyn. Recording engineering, editing and mastering – Krzysztof Gawlas.

Muzyka duetu bazuje na generatywnych algorytmach, zrealizowanych za pomocą modułów kontrolnych syntezatora, wokół których rozwijają się improwizacje. Zestawienie instrumentów elektronicznych i akustycznych jest z natury kontrastowe, jednak muzycy poszukują jedności, wspólnoty w zakresie brzmienia, ekspresji, rytmu. Dźwięki rozplanowane są w czasie i przestrzeni tworząc klimat kosmicznych podróży między Luną a Agathonaemonem.

The duo’s music is based on generative algorithms, realized with the help of modular synthesizer’s control modules, around which improvisations develop. The juxtaposition of electronic and acoustic instruments is inherently contrastive, but the musicians seek unity, common ground in terms of sound, expression or rhythm. The sounds are spread out in time and space creating an atmosphere of cosmic travels between Luna and Agathonaemon.