Araszkiewicz & Fischer – Fluctuations: Live at MOE

Franciszek Araszkiewicz i Michael Fischer
Fluctuations II na skrzypce, saksofon i elektronikę 
Gdy w maju 2016 Alisa Beck zaprosiła mnie i Michaela Fischera, byśmy zagrali w MOE, legendarnej wiedeńskiej przestrzeni dedykowanej sztuce współczesnej i muzyce eksperymentalnej, mieliśmy już za sobą wspólne koncerty w Zentrale i w Amann Studios w Wiedniu. Spotkałem Michaela w listopadzie 2016 w czasie pobytu rezydencyjnego i od razu zachwyciłem się jego techniką gry na saksofonie z systemem feedback oraz działaniami w charakterze instant composition conductor. W trakcie pierwszego spotkania byliśmy zaskoczeni, jak jego dźwięki łączą się z elektroniką, do kontroli której stosowałem Mindwave Neurosky skanujący aktywność fal mózgowych oraz Electrosluch, konwertujący pola elektromagnetyczne na zjawiska dźwiękowe. Tuż przed Świętami 2016 wróciliśmy do Amann Studios, by zbadać barwowy i strukturalny potencjał tej instrumentacji. Nagraliśmy ponad 90 minut różnorodnego materiału, od wściekle brzmiących, nabuzowanych rytmicznie struktur, przez masywne drony, po kolorowe ambienty i nie mogliśmy się doczekać następnych wykonań przed publicznością.
Koncert w MOE był do tego doskonałą sposobnością. Nasza muzyka jest wyjątkowo wrażliwa na warunki, w których jest wykonywana, zarówno w aspekcie akustyki sali, jak i mentalnego stanu wykonawców (na który delikatny wpływ mogła mieć celebracja urodzinowa w wiedeńskim Ateliertheater w noc poprzedzającą koncert). Zagraliśmy w przestronnej sali, pełnej rozmaitych sprzętów, pomiędzy którymi odnaleźć można było zarówno instalacje, jak i przedmioty codziennego użytku. MOE jest wolne od presji i oczekiwań typowych dla skostniałych instytucji kultury, z drugiej zaś strony ma swoją własną, osłuchaną widownię.
W rezultacie zagraliśmy występ niezwykle skoncentrowany, nakierowany na procesy dźwiękowe w skali mikro – w aspektach dynamicznych, czasowych i barwowych. Fluctuations 2 ma formę dwuczęściową, przy czym pierwsza jest zdominowana przez dźwięki skrzypiec i pól elektromagnetycznych w piano-pianissimo, zaś druga przynosi potężną dynamikę saksofonu Michaela i dźwięków sterowanych falami mózgowymi. Po raz pierwszy wykorzystałem wówczas fale mózgowe do kontroli IRCAMowskiego SFChromax, służącego do generowania szumów o zróżnicowanej barwie.
Niedługo po koncercie MOE utraciło posiadanie hali, z uwagi na sprawę cywilnoprawną dotyczącą tej nieruchomości (znikanie wspaniałych przestrzeni dedykowanych sztuce, takich jak oryginalne Ursula Blackle Videoarchiv w Kunsthalle, czy muzeum i biblioteka Generali Foundation Conceptual Art wydaje się być smutnym signum temporis w Wiedniu), lecz kontynuuje swoje projekty w rozmaitych lokalizacjach i wydarzeniach. Jeśli idzie o mnie i Michaela, ten występ okazał się być dopiero początkiem naszych wspólnych muzycznych przygód.
Franciszek Araszkiewicz & Michael Fischer
Fluctuations II for saxophone, violin and electronics
When in May 2016 Alisa Beck invited me and Michael Fischer to play at MOE, legendary viennese space dedicated to contemporary art and experimental music, we had already performed together at Zentrale and concert at Amann Studios in Vienna. I met Michael in November 2016 during my residency stay, and was completely amazed with his use of analogue feedback saxophone, as well as his work as instant composition conductor. During our very first meeting and performance in November, we were very happily surprised how his sounds blended with my electronic sounds, governed by scanning of activity of brainwaves (using well-known Mindwave Neurosky hardware) and electromagnetic fields (Electrosluch by LOM Instruments). We wanted to investigate the timbral and structural potential of this unique instrumentation, and went back to Amann Studios just before Christmas in 2016. With over 90 minutes of recorded material, ranging from raging rhythmically-oriented structures, through massive drones, to fluctuating colorful ambients, we were  enthusiastically looking forward to present the music in front of the audiences again.
Performance at MOE was indeed such great occasion. Our music is very sensitive to current conditions, both acoustics of the space and metal state of performers (which might have been delicately affected by all-night-long birthday party at viennese Ateliertheater the night before). We played in spacious, rough environment of hall filled with various items, some of them being installations, some of them being just furniture and stuff. MOE is free of institutional pressures and expectations, yet has its own conscious and demanding audiences.
The resulting performance was probably the most concentrated play, focused on micro-scale sound processes. One can easily spot the two-part form, with the first one in piano-pianissimo and dominated by sounds of violin and electromagnetic fields, and the second one in powerful dynamics of Michael’s raging passages on saxophone and my brainwave-governed sounds. This was also the first time when in used Mindwave to control IRCAM’s SFChromax patch, used to generate noises of different timbres (in part I).
Shortly after our performance, due to real-estate case, MOE lost possession of the hall (which is kind of signum temporis in Vienna, with many great spaces disappearing, among them original Ursula Blackle Videoarchiv at Kunsthalle, or Generali Foundation Conceptual Art museum & library), but continues its activity in various events and locations. And for us with Michael, this was just the beginning of our musical adventures.
Michael Fischer: http://m.fischer.wuk.at
Franciszek Araszkiewicz: www.araszkiewicz.fr
Franciszek Araszkiewicz & Michael Fischer
Fluctuations II: Live at MOE
na skrzypce, saksofon i elektronikę
for violin, saxophone and electronics
5.05.2016, Wiedeń
Michael Fischer – saksofon tenorowy, skrzypce / tenor saxophone, violin
Franciszek Araszkiewicz – elektronika / electronics