Trzecie Miasto / Third City

Maria Olbrychtowicz / Mabel Calvert Verbruggen – Music for City Hall installation
Angelika Szkucik / Sunna Svavarsdóttir – Metameansurement city action
Amadeusz Ferduła / Sophia Bulgakova – The Third Window city abstract
Maciej Gniady – Walking buildings on wet sand, skyscrapers migrate to the sea, animated simulation
Piotr Madej / John Eirik Sandli / Falco Pols – The Leyden Jar installation

supervisors:
Intermedia Krakow: Grzegorz Biliński, Marek Chołoniewski
ArtScience Hague: Taconis Stolk, Robert Pravda, Kasper van der Horst

www.intermedia.asp.krakow.pl
www.interfaculty.nl

 

 

Warsztaty grupy studentów Wydziału Intermediów ASP w Krakowie odbyły się dniach 19-26.09.2016 w ArtScience Interfaculty, międzyuczelnianego kierunku w Hadze (Royal Conservatoire & Royal Academy of Art). Uwaga koncentrowała się na tym co „zewnętrzne”, co buduje środowisko inspirując „zachowania i wrażliwość artystyczną”. Wypełnienie tych przestrzeni zdarzeniami artystycznymi stało się pretekstem do poszukiwania i kreowania relacji artystycznych poza klasycznym pojęciem estetyki, bardziej w formule zdarzenia, przeżycia, zgłębienia i oddziaływania. We wszystkich przypadkach dotyczyło przestrzeni jako zjawiska heterogenicznego, zarówno w warstwach wizualnych, audialnych jak i dotykowych… W tym kontekście, ostatniego dnia pobytu w Hadze (26.09.2016) spotkaliśmy się z Theo Jansenem – twórcą artystycznych struktur i mechanizmów kinetycznych…

Wyjazd warsztatowy był rewizytą pobytu w Krakowie 3 wykładow-ców i 22 studentów z ArtScience Interfaculty w Hadzie w marcu 2015 roku.

7-dniowy pobyt w Hadze w terminie 19-26 września 2016 obejmował zajęcia w grupach mieszanych, był kontynuacją rozpoczętych w marcu ub.  roku wspólnych projektów, a także realizacją działań site-specific, zakończonych wspólną prezentacją.

Prace studenckie dotyczyły działań wykorzystujących szczególne elementy urbanistyki miasta, z uwzględnieniem akustyki zamkniętych i otwartych przestrzeni ulic, kanałów, placów.

Trzecie miasto – Third City

– city maps rotating and shifting
– cascade (audio +)
– hypertext structure (2nd life? no)
– Interviews by locals and immigrants
– where and how we go
– weight identity (Angelika)

Amadeusz: visiting flats, personal spaces
Maciek: clee and sand, creatures of towers, animation
Falco: social boundaries, between rich and poor parts of the city
Marysia: interventions over works of city hall, acoustics, sound and resonances, speakers, listening, checking the sound power there
Piotr: leyden jars, indoor installation
Angelika: weight measurements