Zorka Wollny PTAKI / BIRDS

Zorka Wollny

PTAKI / BIRDS

with Hans Castrup

Zorka Wollny tworzy kompozycje dźwiękowe realizowane w instytucjach, fabrykach i opustoszałych budynkach. Jej projekty sytuują się na pograniczu sztuki, teatru i muzyki współczesnej. Zawsze wiążą się one ściśle z historycznym i funkcjonalnym kontekstem konkretnej przestrzeni architektonicznej. Sposób, w jaki artystka tworzy swoje prace oparty jest na współdziałaniu i często obejmuje próby oraz warsztaty publiczne, w trakcie których Wollny współpracuje z poszczególnymi uczestnikami oraz grupami i społecznościami, na przykład kompozytorów, aktorów i aktywistów. W jednej ze swoich najnowszych prac, Unmögliche Oper (2017), artystka zaangażowała kilka chórów oraz mieszkańców niemieckiego Oldenburga w proces eksploracji głosu jako narzędzia wyrażania siebie i debaty publicznej. Zakon (2015) zrealizowany został na Zamku Krzyżackim w Świeciu z udziałem 15-osobowego chór ochotników, trzech perkusistów i instrumentarium elektronicznego. Oratorium na orkiestrę i chór mieszkańców Warszawy (2011), prezentowane w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”, przyjęło postać intensywnej, wielogłosowej manifestacji w centrum Warszawy zrealizowanej we współpracy z organizacjami pozarządowymi i Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Narodowej w oparciu o manifesty polityczne i programy działania aktywistów biorących udział w przedsięwzięciu.

Ptaki to krótki utwór na chór i elektronikę, zrealizowany w rotundzie średniowiecznej prochowni w Oldenburgu (Niemcy), z udziałem grupy performerów. Warstwa elektroniczna utworu została przygotowana przez Hansa Castrupa – niemieckiego artysty i kompozytora. Ptaki, nawiązujące do filmu Alfreda Hitchcocka, wykonywane były w całkowitej ciemności dla ograniczonej liczby słuchaczy. Naszym celem było uzyskanie gęstej klaustrofobicznej atmosfery, niepozbawionej jednak przyjemności intymnego odbioru i pełnego zanurzenia w dźwięku.

Zorka Wollny creates acoustic compositions for institutions, factories and empty buildings. Her works inhabit a space between art, theatre and contemporary music, and are always closely connected to the historic and functional context of specific architectural sites.

Wollny’s  collaborative production style often involves public rehearsals and workshops in which she creates structures of cooperation with individuals as well as groups and communities, such as composers, students, actors and activists. In one of her most recent works, “Unmögliche Oper” (2017), she involved several choirs and citizens of the German town Oldenburg in an exploration of the voice as a tool of expression and public debate. “Order” (2015) was composed for the Teutonic Castle in Swiecie, Poland, a 15-person volunteer choir, three percussionists and electronics. In „Oratorio for Orchestra and Warsaw Citizens Choir” (2011), developed for the Warsaw Autumn international festival of contemporary music, Wollny devised a concentrated, polyphonic manifestation in the city centre of Warsaw, that was produced in collaboration with NGO’s and the Warsaw Philharmonic Orchestra and is based on the political manifestos and agendas of the participating activists.

The Birds was a short concert for vocal and electronics, realised in old pulverturm (gunpowder works) in Oldenburg (DE) with a group of performers and a guest apperiance of Hans Castrup – german sound artist and painter. The Birds, inspired by Alfred Hitchcock’s movie, were performed in the dark, in the cold, medieval rotunda for limited number of audience. We were aiming somewhere between the claustrophobic experience, sharp perception and very intimate way of immersing in the sound.

Zorka Wollny

PTAKI / THE BIRDS

elektronika / electronics: Hans Castrup

Dokumentacja koncertu w Starej Prochowni w Oldenburgu

Live recording from Pulverturm Oldenburg

w wykonaniu / performed by:

Kerstin Anders, Graham Coleman, Olaf Kreitsmann, Birgit Rademacher

David Treumann, Carla Worgull, Alexandra Varela, Zorka Wollny

rejestracja / recorded by Katja Striedelmeyer

mastering by Hans Castrup

produkcja / produced by Edit Russ Haus für Medienkunst

21.05.2017