Muzyka Centrum Art Society Krakow
Academy of Music in Krakow
Bunkier Sztuki
Audio Art 2010

17. Audio Art Festival
Kraków, Bydgoszcz, Cieszyn, Łódź, Warszawa
Audio Art is an experimental and postmodernist art of the close of XX century and the beginning of the XXI century. Audio Art is an integration of sound and visual art. Presentation of Audio Art appears in form of the concert, performance and installation. Audio Art creates new concept of sound source: as an object and musical instrument in certain space and time. Audio Art is a "one person art": composer, designer and performer unify the whole process of art creation. Audio Art uses low and high technology. Audio Art Festival presents individual artists from all over the world. Festival also presents other non-audio art events extending the whole image of the art based on sound.


Audio Art Festival events are webcasted live.
Audio Art jest eksperymentalną i postmodernistyczną sztuką przełomu wieków. Audio Art to integracja sztuk wizualnych z dźwiękowymi. Audio Art występuje w formie koncertów, performance i instalacji. Audio Art tworzy nową koncepcję źródła dźwięku: obiektu i instrumentu muzycznego w określonej przestrzeni i czasie. Audio Art jest sztuką personalną: kompozytor, konstruktor i wykonawca unifikują cały proces tworzenia i wykonania dzieła. Audio Art używa prostej i zaawansowanej technologii. Festiwal Audio Art prezentuje artystów z całego świata oraz ich premierowe projekty. W ramach festiwalu odbywają się także prezentacje spoza nurtu Audio Art.

Wydarzenia Festiwalu Audio Art są transmitowane na żywo przez internet.
AUDIO ART 2010 ON TOUR: « choose a city
November 25
Muzyka Miasta - Sejsmofon
instalacja / installation Ryszard Latecki, Andrzej Kijanowski, Michał Silski
November 26
Franziska Bauman, Claudia Brieske: "Interfaces in Live Electronics"
wykład / lecture
Muzyka Miasta - Sejsmofon
instalacja / installation Ryszard Latecki, Andrzej Kijanowski, Michał Silski
Mariusz Wideryński, Jerzy Kornowicz: "Kamienie niepamięci" z cyklu "Partytury Fotograficzne"
Mariusz Wideryński (fotografia), Jerzy Kornowicz (fortepian)
Ryszard Latecki / d&a dance action: "Taniec Rewersyjny"
performance Daria Dziedzic, Anna Żak (taniec) do utworu "Samotność dźwięków" na taśmę (1975) Tomasza Sikorskiego
Franziska Baumann / Claudia Brieske: "Tsanfleuron — Hearing The Body — Seeing The Voice"
koncert / performance Franziska Bauman (śpiew, live electronics), Claudia Brieske (wideo)
November 27
Muzyka Miasta - Sejsmofon
instalacja / installation Ryszard Latecki, Andrzej Kijanowski, Michał Silski
Sonofrenia live
"Sonofrenia live" – koncert / performance Bartosz Kowalski (trąbka, kornet, flety proste, elektronika), Wojciech Błażejczyk (gitara elektryczna, elektronika), Krzysztof Kozłowski (instrumenty klawiszowe, elektronika)
Nauka pływania
projekcja archiwalnych filmów udźwiękowionych w Studio Eksperymentalnym Polskiego Radia Gość specjalny - Eugeniusz Rudnik
November 28
Muzyka Miasta - Sejsmofon
instalacja / installation Ryszard Latecki, Andrzej Kijanowski, Michał Silski
Kamama
koncert / performance Audrey Chen (śpiew, wiolonczela, live electronics), Luca Marini (perkusja)
Orkiestra Audio Art
Orkiestra Audio Art - finał VI Ogólnopolskiego Skupu Dźwięków Nowych i Używanych prowadzenie: Mieczysław Litwiński

Festival in Warsaw sponsored by:

Urz±d m.st. Warszawy
Narodowe Centrum Kultury
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

Partners:

Centrum Sztuki Wspó³czesnej Zamek Ujazdowski
Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina
Akademia Sztuk Piêknych

Cooperation:

Art Deco Group
na¯ywo.net
EmesSzczegó³owe informacje: tel. nr 790 395 228 / e-mail: biuro@artdecogroup.eu
Bilety wstêpu na wydarzenia w CSW Zamek Ujazdowski: 15 z³

Organizator:
Polskie Towarzystwo Muzyki Wspó³czesnej