Muzyka Centrum Art Society
Polish-Hungarian Friendship Society
Academy of Music, Cracow
Bunkier Sztuki
Euro Art Zone Festival
Audio Art 2005
13. Audio Art Festival
Cracow, Poland
November 6
18.00
Synagogue Miodowa 27
Matthijs Felix (Hague)
8 columns - installation, concert
<< back

Stowarzyszenie Artystyczne "Muzyka Centrum"
Akademia Muzyczna w Krakowie
Bunkier Sztuki
Zarząd Międzywojewódzki Towarzystw Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

Euro Art Zone Festival
Festiwal Audio Art '05

Maurits Fennis & Leon Spek
(Haga)
Trans_Modulo


Odin Heyligen
(Haga)
White Lines
video
Bat-Radar
installation/performance


Elvira Wersche
(Nuenen)
World Mandala
otwarcieniedziela, 6 listopada 2005, godz. 18.00 Synagoga Kupa, ul. Miodowa 27Trans_modulo to system oznaczania ustalonych relacji między równoległymi liniami, które, kiedy się zmieniają, generują wizualne złudzenie przestrzennych i tekstowych struktur wywołujących zewnętrzne dźwiękowe stymulacje. Te dźwiękowe stymulacje wraz z generowaniem obrazu są tworzone na żywo podczas występu. W "Trans_modulo" powierzchnia jest generowana z wieloma punktami kontrolnymi across it that są przedstawiane w kontrolnej matrycy. Punkty kontrolne są wzbudzane tak, że się deformują lub w innym razie kwadrat i płaska powierzchnia przechodzi w złożone trójwymiarowe kształty. Pamięć umożliwia powierzchni rzeźbić się samej poprzez relację ich poprzednich stymulacji z nowymi, razem z równoległymi liniami ich wyniki w umysłowym obrazie złożonych geometrycznych struktur. W połączeniu z tegorocznym tematem "Trans_modulo" przybiera punkt widzenia procesów, które biorą udział w formowaniu złożonej struktury mózgu.
Maurits Fennis, Leon Speak.

Bat Badar jest rezultatem długotrwałych badań akustycznych nad instalacją wirujących głośników, gdzie uzyskujemy powiększony obszar akustyczności.

White Lines jest wynikiem współpracy dwóch osób: Odina Heyligena i Isis Torensma, fotografika z Utrechtu. Wspólna fascynacja nad "białymi liniami" stworzyła krótki film o powietrznej poezji. Bazując na doświadczeniach muzyki eksperymentalnej, Odin stworzył ścieżkę dźwiękową z Wauterem Wormserem, gitarzystą basowym.

8 tub - w instalacji użyto przestrzennego przetworzenia ośmiu aluminiowych rur oraz ośmiu głośników surround. Głośniki są umieszczone pod tubami. Podstawą granej przez głośniki kompozycji przestrzennej są akustyczne właściwości tub. Dzięki nim uzyskujemy specyficzną kombinację alikwotów i rezonansu tub.

Trans_modulo is a system to design to establish relationship between parellel lines which, when altered, generate, visual illusions of spatial and textural structures in response to external sound stimuli. These sound stimuli are together with the generation of the image, created and performed in live improvised sessions. In trans_ modulo a surface is generated with a number of control points across it that are represented in a control matrix. These control points are stimulated so that they deform an otherwise square and flat surface into a complex three-dimensional shape. The memory enables the surface to sculpt itself by relating its former stimulus with a new one, together with the parallel lines this results in the mental image of compex geometrical structure. In connection with this year's theme trans_modulo takes on the point of wiev of the processes which are involved in the forming of the complex structure of the brain.
Maurits Fennis, Leon Speak

8Tubes is an installation which uses a spatial elaboration of eight aluminium tubes, and an eight speakers surround soundsystem. The speakers are located underneith the tubes. A spatial composition, which is based on the acoustic properties of the tubes, is played trough the speakers. Because of the unique acoustic properties of the tubes, overtones and resonance of the tubes itselves are experienced.

koncert wspierany przez:
Ministerstwo Kultury
Urząd Miasta Krakowa
International Visegrad Fund, Bratislava
Fundacja Gaudeamus, Amsterdam
Ambasada Królestwa Holandii, Warszawa

<< back