Muzyka Centrum Art Society
Polish-Hungarian Friendship Society
Academy of Music, Cracow
Bunkier Sztuki
Euro Art Zone Festival
Audio Art 2005
13. Audio Art Festival
Cracow, Poland
November 12
19.00
Bunkier Sztuki
Julius Fujak & DJ Fero (Nitra)
Prekryvy/Palimpsests
intermedia concert
<< back

Stowarzyszenie Artystyczne "Muzyka Centrum"
Akademia Muzyczna w Krakowie
Bunkier Sztuki
Zarząd Międzywojewódzki Towarzystw Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

Euro Art Zone Festival
Festiwal Audio Art '05


Július Fujak
DJ Fero
(Nitra)
Palimsestssobota, 12 listopada 2005, godz. 19.00
Bunkier Sztuki, pl. Szczepański 3a


Július Fujak (ur. 1966), słowacki muzyk eksperymentujący, kompozytor, semiotyk muzyczny, organizator koncertów muzyki intermedialnej "Ucho Hermesa" w Nitrze.
...1988-1998: członek słowackich alternatywnych grup rockowych TEÓRIA ODRAZU, OTRAS;
...1995-1996: współzałożyciel i kierownik artystyczny orkiestry - MUSICA KYSUCA;
...od 1995: bierze udział w rozmaitych akcjach i organizacjach artystycznych - Skleněná louka (Glass Meadow) w Brnie ze Zdenkiem Plachý (CZ), grupa PALINCKX (NL/UK) and THE EAR THIEVES (CZ);
...od 1996: wykłady z historii kierunków muzycznych dwudziestego wieku i interpretacji muzyki współczesnej w Instytucie Literatury i Komunikacji Artystycznej (ÚLUK) na Uniwersytecie Konstantyna Filozofa w Nitrze;
...2000: założyciel i członek eksperymentalnych grup muzycznych tEóRia OtraSu ( Teoria wstrząsu), gdzie zrealizował następujące projekty intermedialne:
- Animacja milczenia (w muzyce) kukieł (festiwal dźwięku off 2000-Pupanimart, Nitra),
- Nosferatu (klub filmowy, Nitra 2002; festiwal Alternativa w Pradze 2003),
- transPOPsitions: orkiestrowa wersja intermedialnego wrestlingu (Wieczory Nowej Muzyki, Bratysława 2003);
- muzyka do pierwszego słowackiego filmu Janosík - wraz z Vladimírem Mertą, Janą Lewitovą (CZ) (klub filmowy, Nitra 2004; Wystawa Nowej Muzyki, Brno 2005)
...2005: współpraca z THE CALIFORNIA EAR UNIT (Red Cat Theatre, Los Angeles); inicjatywa ponownego otwarcia zniszczonej sali koncertowej w Nitrze;

dyskografia:
Teória Odrazu (LP, Globus International Praha, 1991)
Otras: Kysucký post-industriál (CD, y.f.w. Čadca, 1998);
Fujak Macsovszky, Varso: Trojkolo: beh fiktivity (CD, Animartis Nitra, 2000)
Julo Fujak: Musical illustrations... (CD, Animartis Nitra, 2001)
tEóRia OtraSu: Puppet Regime Of Sound (CD, Animartis Nitra, 2002)
tEóRia OtraSu: Nosferatu (CD, Animartis Nitra, 2002)
Fujak, Macsovszky: Trojkolo: beh fiktivity 02 (CD, Animartis Nitra, 2003)
tEóRia OtraSu: Cursorily (CD, Animartis Nitra, 2005)
CD kompilacje:
HERMOVO UCHO (HERMES´ EAR) IN NITRA 1999 - 2001(Animartis Nitra, 2002): tEóRia OtraSu - Marionette Sculpture Musicale (for Duchamp)
SOUND OFF 2002: TYPEWRITING ALOUD-TYPOXXS ALLOWED (Hermes Discorbie, Nové Zámky Bratislava, 2003): tEóRia OtraSu - Hy-ph-ol-op-ho-ny
książki:
Tvorivosť načúvania hudobnému tvaru (UKF Nitra, 2000)
Musical Correla(c)tivity (UKF Nitra, 2005)

DJ Fero - grający na gramofonach młody perkusista i grafik Frantiąek Kočią jest jednym z najbardziej interesujących słowackich artystów DJ (muzyka eksperymentalna i transowa - festiwal Pohoda, Trenčín); współpracuje z Juliusem Fujakiem od 2001 roku, a także z thEoRy Of Shake (Ucho Hermesa, Nitra 2002-2003; Wieczory Nowej muzyki, Bratisława 2003; Alternativa, Praga 2003) oraz z niemieckim gitarzystą Erhardem Hirtem (2002).

Palimsests - traktuje o starych ludzkich dewiacjach, takich jak chciwość ( "Chciwość" Stroheima), pasożytnictwo i wampiryzm ("Nosferatu" Murnaua), chęć zmiany ludzkiej natury = manipulacje genetyczne ("Psie serce" Bułhakowa) jako nadal aktualnych czy nawet gorszych...

Július Fujak (b. 1966)
...Slovak experimental musician, peripheral composer, musical semiotician and organiser of intermedia musical series Hermes´ Ear in Nitra
...1988-1998: member of Slovak alternative rock groups TEÓRIA ODRAZU, OTRAS;
...1995-1996: co-founder and artistic supervisor of Kysuca chamber orchestra - MUSICA KYSUCA;
...since 1995: participation on different transmedia actions of art organisation Skleněná louka (Glass Meadow) in Brno with Zdenek Plachý (CZ), groups PALINCKX (NL/UK) and THE EAR THIEVES (CZ);
...since 1996: lectures history of musical styles in 20th century and interpretation of contemporary music at Institute of Literary and Artistic Communication (ÚLUK) at Constantine the Philosopher University of (UKF) in Nitra;
...2000: founder and member of experimental music group tEóRia OtraSu (thEoRy Of Shake), where he realised following intermedia projects:
- Animation of Silence (in a Music) Of Puppets (festival Sound off 2000-Pupanimart, Nitra),
- Nosferatu (Film club Nitra, 2002; festival Alternativa Praha 2003),
- transPOPsitions: chamber version of intermedia wrestling (Evenings of New music, Bratislava 2003);
- music to 1st Slovak movie Jánoąík together with Vladimír Merta, Jana Lewitová (CZ) (Film club Nitra, 2004; Exposition of New music, Brno 2005)
...2005: cooperation with THE CALIFORNIA EAR UNIT (Red Cat Theatre, Los Angeles); initiative of musical re-opening of destroyed Concert hall in Nitra;

discography:
Teória Odrazu (LP, Globus International Praha, 1991)
Otras: Kysucký post-industriál (CD, y.f.w. Čadca, 1998);
Fujak Macsovszky, Varso: Trojkolo: beh fiktivity (CD, Animartis Nitra, 2000)
Julo Fujak: Musical illustrations... (CD, Animartis Nitra, 2001)
tEóRia OtraSu: Puppet Regime Of Sound (CD, Animartis Nitra, 2002)
tEóRia OtraSu: Nosferatu (CD, Animartis Nitra, 2002)
Fujak, Macsovszky: Trojkolo: beh fiktivity 02 (CD, Animartis Nitra, 2003)
tEóRia OtraSu: Cursorily (CD, Animartis Nitra, 2005)
CD compilations:
HERMOVO UCHO (HERMES´ EAR) IN NITRA 1999 - 2001(Animartis Nitra, 2002): tEóRia OtraSu - Marionette Sculpture Musicale (for Duchamp)
SOUND OFF 2002: TYPEWRITING ALOUD-TYPOXXS ALLOWED (Hermes Discorbie, Nové Zámky Bratislava, 2003): tEóRia OtraSu - Hy-ph-ol-op-ho-ny
written books:
Tvorivosť načúvania hudobnému tvaru (UKF Nitra, 2000)
Musical Correla(c)tivity (UKF Nitra, 2005)

DJ Fero - young turntables player, percussionist and graphic artist Frantiąek Kočią is one of the most interesting Slovak experimental and trance DJs (festival Pohoda, Trenčín); co-operation with Julius Fujak (since 2001) and his musical configuration thEoRy Of Shake (Hermes´ Ear, Nitra 2002-2003; Evenings of New Music, Bratislava 2003; Alternativa Praha, 2003) and with German experimental guitarist Erhard Hirt (2002).

"Palimsests" thematizes old human deviations as a greed (Stroheim´s "Greed"), parasitism and vampirism (Murnau´s "Nosferatu"), effort to change human nature = genetic manipulation (Bulgakov´s "Heart of Dog") as they still remains in nowadays or are even worse...


projekt wspierany przez:
Ministerstwo Kultury
Urząd Miasta Krakowa
International Visegrad Fund, Bratislava

<< back