Muzyka Centrum Art Society
Polish-Hungarian Friendship Society
Academy of Music, Cracow
Bunkier Sztuki
Euro Art Zone Festival
Audio Art 2005
13. Audio Art Festival
Cracow, Poland
November 12
19.00
Bunkier Sztuki
Earthieves (Brno)
concert
<< back

Stowarzyszenie Artystyczne "Muzyka Centrum"
Akademia Muzyczna w Krakowie
Bunkier Sztuki
Zarząd Międzywojewódzki Towarzystw Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

Euro Art Zone Festival
Festiwal Audio Art '05


THE NEXT E.T.`S
Earthieves

Złodzieje Uszu
(Brno)
Pavel Magnusek
Tomas Havlicek
David Subiksobota, 12 listopada 2005, godz. 19.00
Bunkier Sztuki, pl. Szczepański 3a


ZŁODZIEJE USZU - 3: NASTĘPNY E.T.`S
"Złodzieje uszu" to trio śpiewających multiinstrumentalistów - Pavel Magnusek, Tomas Havlicek i David Subik. Rytmiczna część tria Havlicek-Magnusek gra razem około 20 lat i to się czuje! Kiedy się spotkali pod koniec lat 90-tych z Subikiem, w naturalny sposób stworzyli trio - tak narodził się zespół "Złodzieje uszu".
Od tego czasu hartują uszy na wielu festiwalach i w wielu klubach w całej Europie od Barcelony do St. Petersburga.
Właśnie ukończyli trzecią CD "3: Następny E.T.`s" , którą zaprezentują na Festiwalu Audio Art. To mozaika różnorodna stylistycznie, zbliżona do muzyki, liryki i performances.
Każdy z trzech muzyków przedstawia specyficzny świat muzyczny, który zarówno dominuje, jak i pomaga dwu innym światom. Tuzin pieśni nurków przysparza słuchaczom zadziwiających doznań: zalew szalejącej energii od pierwszej do ostatniej sekundy koncertu, a jednocześnie odkrywanie ukrytych historii i znaczeń. Jak wilk w owczej skórze "Złodzieje uszu" podczas swojego jednogodzinnego koncertu prezentują z jednej strony muzykę przyjemną dla uszu, a z drugiej podejrzanej proweniencji.
Mam nadzieję, że będzie się podobać!

EAR THIEVES - 3: THE NEXT E.T.`S
The Ear Thieves is a trio of singing multi-instrumentalists Pavel Magnusek, Tomas Havlicek and David Subik. The rhythmical part of the trio Havlicek-Magnusek plays together about 20 years and you can feel it! When they met at the late 90`s with Subik, it has been natural to get all three together and the Ear Thieves were born.
Since than on they were steeling ears on many festivals and in many clubs all over the Europe from Barcelona to St. Petersburg.
They just finished they third CD "3: The Next E.T.`s" which they are coming to present to AUDIO ART FESTIVAL. It is a mosaic of very different styles, approaches to music, lyricks and performing presentation. Each of the three musicians represents specific music world which in the same time dominates and support the worlds of the two others. Dozen of divers songs are bringing an astonishing experience to the listeners: an overflow of raging energy from very first till the very last second of the concert and the discovering of latent stories and meanings behind it.
So as a wolf in a sheep`s clothing the Ear Thieves bringing on stage an hour program of pleasingly listening songs wit complex and sometimes very dark convey.

I hope you will enjoy it!koncert wspierany przez:
Ministerstwo Kultury
Urząd Miasta Krakowa
International Visegrad Fund, Bratislava

<< back