Muzyka Centrum Art Society
Polish-Hungarian Friendship Society
Academy of Music, Cracow
Bunkier Sztuki
Euro Art Zone Festival
Audio Art 2005
13. Audio Art Festival
Cracow, Poland
November 7
20.00
Bunkier Sztuki
Anne Seagrave (Barcelona/Dublin)
Jamais Vu - video performance
<< back

Stowarzyszenie Artystyczne "Muzyka Centrum"
Akademia Muzyczna w Krakowie
Bunkier Sztuki
Zarząd Międzywojewódzki Towarzystw Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

Euro Art Zone Festival
Festiwal Audio Art '05


Anne Seagrave
(Barcelona/Dublin)


Deja Vu
video

JAMAIS VU
video performanceponiedziałek, 7 listopada 2005, godz. 20.00
Bunkier Sztuki, pl. Szczepański 3aAnne Seagrave jest irlandzką artystką wizualną, tancerką i performerką. Mieszka w Barcelonie i Dublinie. Zajmuje się performancem, Live Art, sztuką wideo i audio oraz tworzy instalacje. Występuje od 20 lat. Obecnie jest wspierana przez AHRC Fellowship z University w Belfaście. Po raz pierwszy występowała w Krakowie w 1986 roku w galerii Krzysztofory, a ostatnio w ramach festiwalu Zamek Wyobraźni w Nowej Łaźni, we wrześniu 2005 roku.

"Jamais Vu, zjawisko optyczne. Nagłe chwile, kiedy rzeczy, pojęcia a nawet ludzie niewytłumaczalnie przybierają nieznaną postać, która czyni ich całkowicie obcymi". Joseph Heller. Paragraf 22.

Jamais Vu to 22-minutowy performance, składający się z 9 krótkich odcinków. Przedstawia hipnotyczną pętlę wideo z trzema oryginalnymi partyturami dźwiękowymi. Elementy te towarzyszą artyście. Łącząc podczas występu efekty działania fluorescencyjnych tub, lustra, przedmiotów, filmów i nawarstwiających się obrazów, artysta tworzy intymne, wyciszone dzieło sztuki, emocjonalnie nasyconą prezentację obrazów, dźwięków i akcji.
Wymyślone, skomponowane, wykonane przez Anne Seagrave
Wideo - Fred Benoist
Wsparcie - Arts and Humanities Research Committee.

Anne Seagrave is an Irish visual artist and dance performer living in Barcelona and Dublin. She devises Live Art performance, video, installation and original audio and has been presenting her work internationally for 20 years. She is currently supported by an AHRC Fellowship from the University in Belfast. She first performed in Krakow in 1986 at the Krzysztofory gallery, and more recently in September 2005 as part of the Castle of Imagination performances in Nowa Laznia.
contact: anneseagrave@ireland.com

"Jamais Vu, an optical phenomena. Sudden moments when objects, concepts and even people inexplicably take on unfamiliar and irregular aspects which make them totally strange". Joseph Heller. Catch 22.

JAMAIS VU is a 22 minute performance, in 9 short sections. It features a hypnotic video loop with 3 original sound scores. These elements accompany the artist's intensely focused movement performances. Combining the use of fluorescent tubes, mirror, objects, rotating features and laminated images, the artist creates an intimate and unnerving artwork, an emotionally charged presentation of images, sound and live action. Audience are advised that this presentation is unclothed.
Devised, composed and performed by Anne Seagrave
Video production by Fred Benoist
Supported by the Arts and Humanities Research Committee.koncert wspierany przez:
Ministerstwo Kultury
Urząd Miasta Krakowa
Arts and Humanities Research Committee, Dublin

<< back