Muzyka Centrum Art Society
Polish-Hungarian Friendship Society
Academy of Music, Cracow
Bunkier Sztuki
Euro Art Zone Festival
Audio Art 2005
13. Audio Art Festival
Cracow, Poland
November 7
18.00
Academy of Music
SCCAM (Wroclaw)
Bortnowski, Duchnowski, Hendrich, Krupowicz, Kupczak, Radoszko, Rupocinska, Skoczek, Zubel
voice, piano, harpsichord, live electronics, installation
<< back
<p class="pn" style="text-align:center"> <font style="font-size:12pt"> <b> Stowarzyszenie Artystyczne "Muzyka Centrum"<br> Akademia Muzyczna w Krakowie <br> Bunkier Sztuki<br> Zarzd Midzywojewdzki Towarzystw Przyjani Polsko-Wgierskiej<br> <br> Euro Art Zone Festival<br> </font> <font style="font-size:22pt"> Festiwal Audio Art '05<br> <br> </font> <br> <font style="font-size:20pt"> Studio Kompozycji Komputerowej Akademii Muzycznej we Wrocawiu <br> </font> <br> <font style="font-size:9pt"> </b>Pre-, inter- postludium:</font><br> <font style="font-size:12pt"> Pawe Hendrich</font><br> <b>Phonarium</b></font><br> <font style="font-size:9pt"> instalacja</font><br> <br> wykonawcy<br> <font style="font-size:12pt"> Izabela Rupociska - klawesyn Justyna Skoczek - fortepian Agata Zubel - gos Cezary Duchnowski - fortepian oraz kompozytorzy - projekcja dwiku Mateusz Bie - realizacja techniczna <br> <font style="font-size:9pt"> program koncertu<br> <font style="font-size:12pt"> Sawomir Kupczak<br> <b>Figliki</b><br> <font style="font-size:9pt"> na fortepian i komputer (2005 prawykonanie) 12'</font><br> <br> <font style="font-size:12pt"> Marta Radoszko<br> <b>Aqua</b><br> <font style="font-size:9pt"> na tam (2005) 6'</font><br> <br> <font style="font-size:12pt"> Agata Zubel<br> <b>Opowiadania</b><br> <font style="font-size:9pt"> na sopran i fortepian preparowany (2005) 20'</font><br> <br> --------<br> <br> <font style="font-size:12pt"> Marcin Bortnowski<br> <b>Pod mg brunatn zimowego witu</b><br> <font style="font-size:9pt"> na klawesyn i komputer (2005 prawykonanie) 12'</font><br> <br> <font style="font-size:12pt"> Stanisaw Krupowicz<br> <b>Muzyka choreograficzna</b><br> <font style="font-size:9pt"> fragmenty opery komputerowej Europa do libretta wg Williama Blake'a na tam (2004) 12'</font><br> <br> <font style="font-size:12pt"> Cezary Duchnowski<br> <b>Monada 3</b><br> <font style="font-size:9pt"> na gos, fortepian i komputer (2003) 17'</font><br> <br> <br> <br> <font style="font-size:12pt"> poniedziaek, 7 listopada 2005, godz. 18.00<br> Sala Kameralna Akademii Muzycznej<br> ul. w. Tomasza 43 </b></font><br> <br> </p> <hr> <table cellpadding=2 cellspacing=2> <tr> <td width=50% valign=top rowspan=2> <p class="pn"> <b>Pawe Hendrich</b> (ur. w 1979 r. we Wrocawiu) ukoczy PSM II st. we Wrocawiu (waltornia). Obecnie jest studentem V-go roku Akademii Ekonomicznej oraz III-go roku kompozycji na Akademii Muzycznej we Wrocawiu (prof. Grayna Pstokoska-Nawratil). W semestrze zimowym przebywa w Hochschule fr Musik w Kolonii w ramach programu stypendialnego Socrates-Erasmus studiujc kompozycj w klasie Yorka Hllera. Laureat kilku nagrd kompozytorskich. Jego utwory byy wykonywane, emitowane w radiu oraz nagrywane na CD. Uczestnik midzynarodowych warsztatw i kursw kompozytorskich. W roku akademickim 2004/2005 oraz 2005/2006 otrzyma stypendium Ministra Kultury. Od roku 2001 jest czonkiem Koa Modych przy Zwizku Kompozytorw Polskich, a od roku 2002 Polskiego Towarzystwa Muzyki Wspczesnej.<br> <br> <b>Pawe Hendrich</b> (1979 in Wrocaw. Now he is a student of the third year at the Academy of Music in Wrocaw in composition class (Prof. Grayna Pstrokoska-Nawratil)and he also studies economy, engineering and industry at the Wrocaw University of Economics which he is graduating this year. He spends the winter semester of the 2005/2006 academic year in Cologne on a "Socrates/Erasmus" grant, studying composition with York Hller. He participated in several competitions and international courses and workshops. He is also a member of Polish Composers' Union (Youth Circle) since 2001 and ISCM Polish Section since 2002. In academic year 2004/2005 and 2005/2006 he was awarded The Ministerial Scholarship by The Department of Culture.<br> <br> <b>Sawomir Kupczak</b><br> ur. w 1979 we Wrocawiu, kompozytor i skrzypek, pedagog, studiowa w tamtejszej Akademii Muzycznej kompozycj u prof. Jana Wichrowskiego i kompozycj komputerow u dr Cezarego Duchnowskiego. Studia podyplomowe w zakresie kompozycji specjalnej i komputerowej studiowa u prof. Stanisawa Krupowicza i Cezarego Duchnowskiego (realizacja kompozycji komputerowej).<br> Bra udzia w kursach dla modych kompozytorw w Radziejowicach (2000) i Gdasku (2001). Stypendysta Ministra Kultury (2002/2003) i Fundacji Przyjaci Warszawskiej Jesieni ze rodkw finansowych Ernst von Siemens Musikstiftung w Monachium. <br> Pisa dla takich artystw jak m.in: Agata Zubel, Andrzej Bauer, Cezary Duchnowski, Cikada String Quartet, Agnieszka Pstrokoska, Tech-no Orchestra (obecnie R-20)<br> Jego utwory wykonywane byy na wielu koncertach muzyki wspczesnej w kraju i za granic, m.in.: Musica Polonica Nova, Musica Electronica Nova, Koncert Koa Modych na Warszawskiej Jesieni, Turning Sounds 2 (koncert monograficzny), Audio Art, Chanterelle Festival, XI lskie Dni Muzyki Wspczesnej, Festival Synthese w Bourges. <br> Utwr <i>Anafora V</i> na wiolonczel i komputer w wykonaniu Andrzeja Bauera reprezentowa Polskie Radio na Midzynarodowej Trybunie Muzyki Elektroakustycznej UNESCO w Rzymie. Kwartet smyczkowy "Cikada String Quartet" dokona prawykonania <i>Anafory VI</i> na kwartet smyczkowy i komputer na Festiwalu Musica Electronica Nova w 2005 roku.<br> Program II Polskiego Radia w 2005 roku zamwi utwr w ramach projektu REJ 2005 z okazji 500-lecia urodzin pisarza. Z tej okazji powstay <i>Figliki na elektronik i fortepian preparowany</i>. <br> Gwnym obszarem jego zainteresowa kompozytorskich jest prezentowanie i tworzenie utworw za pomoca komputera, std liczne utwory powstae w Studio Kompozycji Komputerowej AM we Wrocawiu oraz w domowym studio kompozytora.<br> <br> Utwr <b>Figliki</b> na elektronik i fortepian preparowany powsta na zamwienie Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia w ramach projektu REJ 2005. Dedykowany jest Panu Markowi Zwyrzykowskiemu. Tekst zaczerpnity zosta z tomu "Figliki" Mikoaja Reja - pisarza, poety, posa. W nagraniu partii elektroniki, gosu uyczya bardzo utalentowana moda wokalistka Olga Stankiewicz.<br> <br> Chopu na dychawice migday kazali je<br> da na nie ssiadom co k targu jechali<br> Chop, aby nie zabaczy<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- migda, migda- mwi<br> po tym na eb we boto przepadnie koniowi<br> i zapomni migdau, wic mu myda kupi<br> przyjechawszy do domu w piwa mu naupi.<br> Chopisko blwao, srao, kaszlao, pierdziao<br> i pozby dychawic, cho bardzo mierdziao<br> <br> <i>Mikoaj Rej</i><br> <br> <br> <b>ElettroVoce - Cezary Duchnowski i Agata Zubel</b><br> Duet "ElettroVoce" powsta w wyniku czstej wsppracy dwojga kompozytorw: Agaty Zubel i Cezarego Duchnowskiego. Oboje charakteryzuje szczeglne podejcie do muzyki - fascynacja barw, poszerzanie moliwoci wykonawczych, wieczne poszukiwanie. Ze strony Agaty, ktra rwnie zajmuje si awangardow wokalistyk, bya to ch odnalezienia nowych sposobw ekspresji wokalnej. U Duchnowskiego - poszukiwanie nowych kontekstw dla tradycyjnych instrumentw.<br> Agata Zubel i Cezary Duchnowski wielokrotnie wystpowali wsplnie na festiwalach i kocertach w Polsce i za granic (Rosja, Niemcy, Holandia, Wochy, Szwajcaria). Duet "ElettroVoce" by nominowany do Dolnolskiego Brylantu Roku 2005 w kategorii osobowo twrcza, w kwietniu 2005 artyci otrzymali nagrod specjaln dla najlepszego zespou z elektronik na prestiowym konkursie wykonawstwa muzyki wspczesnej "Gaudeamus" w Holandii. <br> <br> <b>Agata Zubel</b><br> Agata Zubel, urodzona we Wrocawiu, kompozytorka, wokalistka. Ukoczya z wyrnieniem "Primus Inter Pares" studia kompozytorskie w Akademii Muzycznej im. Karola Lipiskiego we Wrocawiu w klasie prof. Jana Wichrowskiego. Obecnie pracuje na macierzystej uczelni. Wokalnie ksztaci si pod kierunkiem prof. Danuty Paziuk-Zipser. Studia pogbiaa rwnie w Conservatoruim Hogeschool Enschede w Holandii oraz na licznych kursach. Laureatka stypendiw (m.in. Ernst von Siemens Musikstiftung, Ministra Kultury), konkursw kompozytorskich (m.in. Konkurs im. Jurgensona w Moskwie, Konkurs im. A. Didura) i wokalnych (Nicati 2003, Konkurs im. K. Pendereckiego). Jako wokalistka braa udzia w wielu prestiowych wydarzeniach muzycznych, m.in. festiwalach "Warszawska Jesie", "Musica Polonica Nova", "Audio-Art", "Chanterelle Festival", Festiwalu im. Adama Didura, koncertach Zwizku Kompozytorw Polskich. Wystpowaa na estradach Filharmonii Narodowej w Warszawie, Krakowie, Wrocawiu, Poznaniu. W jej repertuarze specjalne miejsce zajmuje muzyka najnowsza. Dokonaa wielu prawykona i nagra dzie twrcw wspczesnych. Jest laureatk Paszportu Polityki za rok 2004 w kategorii muzyka powana.<br> <br> <b>Opowiadania</b> (na gos i fortepian preparowany) - do tekstw Nataszy Goerke<br> Opowiadania s krtkie, ale treciwe. Nie trzeba wertowa. Zdanie ostatnie zawarte jest w zdaniu pierwszym. Dua oszczdno czasu. Kogo obchodzi reszta. [...]<br> Komu nic to nie mwi, ten i tak nie pojmie.<br> <br> <i>Natasza Goerke</i> <br> <br> <b>Cezary Duchnowski</b>, ur. w 1971 w Elblgu, kompozytor, pianista, performer i pedagog. W latach 1991-1997 studiowa w Akademii Muzycznej we Wrocawiu w klasie kompozycji Leszka Wisockiego. By jednym z inicjatorw powstania Studia Kompozycji Komputerowej na teje uczelni. Wspzaoyciel interdyscyplinarnej grupy artystycznej "Morphai". Laureat stypendiw i nagrd (m.in. Ernst von Siemens Musikstiftung - 2002, Heinrich-Strobel-Stiftung des SWR e.V., I miejsce na X Midzynarodowej Trybunie Muzyki Elektroakustycznej w Rzymie za utwr Monada 3, nagroda specjalna wsplnie z Agat Zubel (jako duet "ElettroVoce") na Midzynarodowym Konkursie Wykonawcw Muzyki Wspczesnej "Gaudeamus" w Amsterdamie). Jest twrc muzyki do filmw, produkcji telewizyjnych i spektakli teatralnych. Prowadzi zajcia w Akademii Muzycznej we Wrocawiu. <br> <br> <b>monada 3</b> na gos, fortepian i komputer<br> Cykl "monad" jest odbiciem poszukiwa nowych jakoci muzycznych poprzez zastosowanie nowoczesnych rodkw wyrazu. Poszukiwania te prowadzone s tu na poziomie podstawowych komponentw utworu. Wie si to z koniecznoci gbszej ingerencji w materi dwikow. Std uycie komputera - instrumentu, ktrego otwarty potencja w duym stopniu pomaga w odnalezieniu nowego oblicza elementarnych waciwoci muzyki, nie obarczonej ciarem pozamuzycznych treci. Oprcz zakomponowania dwikiem okrelonej czasoprzestrzeni, mona tu "komponowa" same instrumenty. Taka sytuacja pozwala obcowa z istot muzyki. Pozwala ksztatowa jej punkt wyjcia i zarazem conditio sine qua non - brzmienie, ktre samo w sobie ma charakter indywidualny. To ono stanowi nierozdzieln substancj, z ktrej skada si muzyczny byt, jest - jak monada Leibniza - zamknitym kosmosem. <br> <br> <i>Cezary Duchnowski</i><br> <br> <br> <b>"Phonarium"</b><br> Podejd do mnie... Usid... Przyjrzyj si... Widzisz 40 tablic, ktre naley wypeni... Zrb to... I co?... <br> Syszysz ju muzyk, ktrej przed chwil nie byo?...<br> Na wp instrument, na wp utwr muzyczny. Napisany w programie Max/Msp. Asystowa Cezary Duchnowski.<br> </p> <td rowspan=2><img src=img/0.gif width=10 height=1></td> <td width=50% valign=top> <p class="pn"> <b>Marcin Bortnowski</b> ur. 1972 w arach. W 1997 roku ukoczy Akademi Muzyczn we Wrocawiu w klasie kompozycji Grayny Pstrokoskiej-Nawratil (dyplom z wyrnieniem). W 1996 roku uczestniczy w II Midzynarodowych Spotkaniach Modych Kompozytorw w Apeldoorn w Holandii, organizowanych przez Fundacj Gaudeamus. W 1997 roku bra udzia w warsztatach muzyki eksperymentalnej i komputerowej na uniwersytecie w Gandawie. W 2003 uzyska stopie doktora sztuki muzycznej w zakresie kompozycji. Jest dwukrotnym laureatem Konkursu Modych Kompozytorw im. Tadeusza Bairda: w 1995 r. otrzyma I nagrod za "Kwartet smyczkowy nr 2" (1995) oraz II nagrod za "Kwartet smyczkowy nr 1" (1994), za w 1997 - II nagrod za "Music for..." na dwie perkusje i dwa akordeony (1997). Ponadto zdoby w 1997 III nagrod na Oglnopolskim Konkursie Kompozytorskim w Gdasku za "Symfoni nr 1 na wielk orkiestr symfoniczn" (1997) oraz w 2000 r. - I nagrod na Midzynarodowym Konkursie Kompozytorskim Pan Accordion za "Music in Lent" na akordeon i kwartet smyczkowy (2000). Pracuje jako adiunkt na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii w Akademii Muzycznej we Wrocawiu.<br> <br> <b>Marcin Bortnowski</b> born in ary (Silesia, Poland) in 1972, he graduated in 1997 from the Music Academy in Wrocaw where he studied composition with Grayna Pstrokoska-Nawratil. He took part in the 2nd International Meetings of Young Composers in Apeldoorn, Holland, organized by the Gaudeamus Foundation (1996) and the experimental and computer music workshops at the University of Ghent (1997). In 2003 he received a doctorate in musical arts in the field of composition.?His honours include accolades at the Tadeusz Baird Competition for Young Composers (Second Prize for String Quartet No. 2 and a special prize for String Quartet No. 1 in 1995 and Second Prize for Music for in 1997), the National Composers' Competition 'Gdask 1997' (Third Prize for Symphony No. 1) and at the 'Pan Accordion 2000' International Competition for Composers (First Prize for Music in Lent for accordion and string quartet). He is a faculty member of the Department of Composition, Conducting, Theory of Music and Music Therapy of the Music Academy in Wrocaw.<br> <br> <b>Marcin Bortnowski</b><br> "Pod mg brunatn zimowego witu" na klawesyn i komputer nie jest protestem przeciwko czemu. Nie jest nawet manifestem czego.<br> Czym wic jest? Jest muzyk.<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Czym wic jest?<br> <br> <b>STANISAW KRUPOWICZ</b><br> <br> <i>Muzyka choreograficzna</i> - fragmenty opery "Europa" do libretta wedug Williama Blake'a (2004)<br> <br> Opera "Europa" zostaa napisana na zamwienie festiwalu Warszawska Jesie przy finansowym wspudziale Ministra Kultury i podczas przedostatniej edycji tego festiwalu prawykonana. Partie elektroakustyczne zostay zrealizowane w Studio Kompozycji Komputerowej Akademii Muzycznej we Wrocawiu. <br> W operze przewidziaem trzy fragmenty "instrumentalne", tj. bez tekstu i bez partii piewanych, ktre s akompaniamentem do scen tanecznych, pantonimicznych i aktorskich. Instrumentem grajcym jest oczywicie komputer, ktrego kreacj zapisaem na tamie. To te wanie czci oraz koda caej opery stanowi rodzaj suity baletowej, ktra w tej formie zostanie po raz pierwszy zaprezentowana dzi publicznie. Oto jej czci:<br> I. Przymierze z Urizenem<br> II. Atak Orca<br> III. Rewolucja Francuska<br> IV. Koda<br> <br> <b>STANISAW KRUPOWICZ</b><br> <br> <i>Choreographing Music</i> - excerpts from the computer opera Europe to a libretto after William Blake (2004)<br> <br> Europe was written as a commission of the 'Warsaw Autumn' Festival, with financial support from the Ministry of Culture and was premiered during its 2004 edition. The electro-acoustic sounds were realized in the Computer Composition Studio of the Wrocaw Academy of Music.<br> There are three scenes in the opera which are performed by dancers, mimes and/or actors and which do not have any spoken nor sung text. These three scenes concluded by the coda of the entire opera make up for a kind of ballet suite which is to be performed tonight for the first time. Here are the titles of four movements of the suite:<br> I. Alliance with Urizen II. Orc's Attack III. French Revolution IV. Coda<br> <br> <b>Stanisaw Krupowicz</b> urodzi si 25 listopada 1952 roku w Grodnie. Jest absolwentem Wydziau Matematyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (1976) i Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (1981, dyplom z wyrnieniem). W roku 1989 uzyska tytu Doktora Sztuk Muzycznych na Uniwesytecie Stanforda w Kalifornii. Stanisaw Krupowicz jest autorem wielu utworw kameralnych, orkiestrowych i elektroakustycznych. Jego muzyka bya wykonywana w wielu krajach Europy, Azji i obu Ameryk. Jest dwukrotnym laureatem nagrd Fundacji Aleksandra Borodina, rekomendacji na Paryskiej Trybunie Kompozytorw, Wyrnienia na VIII Konkursie im. Irino w Tokyo, II Nagrody na Midzynarodowym Konkursie Muzyki Komputerowej NEWCOMP w Bostonie i II Nagrody na XXIV Konkursie Modych Kompozytorw ZKP. By stypendyst Fulbrighta, ASCAPu, Prix-de-Paris, Fundacji Barbary Piaseckiej-Johnson, Fundacji Leverhulme'a i Fundacji AUKSO. W latach 1993-96 by czonkiem Komisji Repertuarowej festiwalu "Warszawska Jesie". Jest wspfundatorem, a w latach 1998-2000 by Prezesem Fundacji Przyjaci "Warszawskiej Jesieni". Obecnie wykada kompozycj i muzyk komputerow w Akademii Muzycznej we Wrocawiu oraz kieruje jej Studiem Kompozycji Komputerowej.<br> <br> <b>Stanisaw Krupowicz</b> was born on November 25, 1952 in Grodno. He graduated from the Warsaw University (Master of Mathematics) and from the Fryderyk Chopin Academy of Music in Warsaw (Master of Arts in composition, class of Prof. W. Kotoski and T. Baird, Diploma with Honours). In 1989, he was awarded a Doctor of Musical Arts degree from the Stanford University (USA). In 1991-92, he was a postdoctoral fellow at the University of Glasgow. In 1993-94, Mr. Krupowicz was elected to the Board of Polish Composers' Union. In 1993-96 he was a member of the <i>Warsaw Autumn</i> Festival Programme Committee. He is a co-founder of <i>Warsaw Autumn Friends' Foundation </i> and in 1998-2000 he served as its President. Mr. Krupowicz is an author of various compositions for chamber ensembles, orchestra, tape and electroacoustic instruments. His music has been performed in many countries of Europe, Asia and both Americas and has been awarded Recommendation at the UNESCO International Composers' Rostrum '94 in Paris, Alexander Borodin Foundation Award in Warsaw (twice), Honourable Mention in the 8th Irino Prize International Competition in Tokyo, Second Prize in the International Computer Music Competition NEWCOMP in Boston and Second Prize in the 24th Young Composers' Competition in Warsaw. He is also a fellow of Fulbright Grant, ASCAP Grant, Prix-de-Paris, Barbara Piasecka Johnson Foundation Fellowship, Leverhulme Postdoctoral Fellowship and AUKSO Foundation. Currently, Mr. Krupowicz is a Professor at the Wrocaw Academy of Music where he teaches composition, computer music and directs the Computer Composition Studio.5 </p> </td></tr> <tr> <td valign="bottom"> <p class="pn" style="text-align:right"> <i> koncert wspierany przez:<br> Ministerstwo Kultury<br> Urzd Miasta Krakowa<br> International Visegrad Fund, Bratislava </i></p> </td> </tr> </table>
<< back