Muzyka Centrum Art Society
Polish-Hungarian Friendship Society
Academy of Music, Cracow
Bunkier Sztuki
Euro Art Zone Festival
Audio Art 2005
13. Audio Art Festival
Cracow, Poland
November 4
20.00
Turlej Gallery
Gordon Monahan (Berlin)
When It Rains - interactive sound installation (till November 8)
<< back

Stowarzyszenie Artystyczne "Muzyka Centrum"
Akademia Muzyczna w Krakowie
Bunkier Sztuki
Zarząd Międzywojewódzki Towarzystw Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

Euro Art Zone Festival
Festiwal Audio Art '05

Gordon Monahan

Gordon Monahan

(Kingston, Nowy Jork, Berlin)

When It Rains
instalacja dźwiękowa

piątek, 4 listopada 2005, godz. 20.00
Galeria FT, ul. św. Jana 2

czynna do 8 listopada 2005


Gordon Monahan
(urodzony w 1956 roku, w Kingston, Ontario, Kanada)
Tworząc na fortepian, głośniki, wideo, rzeźby kinetyczne i kontrolowane przez komputer przestrzenie dźwiękowe Monahan wpisuje się zarówno w zakres muzyki awangardowej, jak i instalacji multimedialnych i sztuki dźwiękowej. Jako kompozytor i artysta dźwięku zestawia ilościowe i jakościowe przejawy naturalnych zjawisk akustycznych z elementami mediów technologicznych, przestrzenią, architekturą, kulturą masową i sztuką performance. Występował początkowo jako członek zespołów rockowych w Ottawie (1968-73). Od 1978 roku występował na wielu festiwalach i wystawiał swoje prace w wielu galeriach. Jako pianista, specjalizował się w wykonywaniu Etudes Australes Johna Cage'a, premierowych wykonaniach utworów James'a Tenney'a i Udo Kasemets'a oraz skomponowanych przez siebie utworach na fortepian akustyczny (Piano Mechanics, 1981) oraz fortepian preparowany i amplifikowany (This Piano Thing, 1989). John Cage powiedział o nim "Gordon Monahan tworzy na fortepianie dźwięki, jakich wcześniej nie słyszeliśmy".

Gordon Monahan
(born 1956, Kingston, Ontario, Canada)
Gordon Monahan's works for piano, loudspeakers, video, kinetic sculpture, and computer-controlled sound environments span various genres from avant-garde concert music to multi-media installation and sound art. As a composer and sound artist, he juxtaposes the quantitative and qualitative aspects of natural acoustical phenomena with elements of media technology, environment, architecture, popular culture, and live performance.
Monahan began performing in public as a member of various rock bands in Ottawa, Canada (1968-73). Since 1978, he has performed and exhibited at numerous performance spaces, galleries, and festivals. Early in his career, he specialized as a pianist, performing John Cage's Etudes Australes, premiering pieces by James Tenney and Udo Kasemets, and composing extended works for acoustic piano (Piano Mechanics, 1981) and amplified prepared piano (This Piano Thing, 1989). The renowned composer John Cage once said, "At the piano, Gordon Monahan produces sounds we haven't heard before."

koncert wspierany przez:
Ministerstwo Kultury
Urząd Miasta Krakowa

<< back